Jeugd en Opvoeding

Individuele begeleiding

Wanneer je kind te maken heeft met een psychische problematiek, dan zul je je afvragen hoe je kunt omgaan met je kind zonder constante strijd. Kwintes kan je de benodigde begeleiding bieden. Dit doen wij in de Gooi en Vechtstreek en in Gouda. Samen met jou zorgen we ervoor dat je kind een zo normaal mogelijk leven leidt, sociale contacten heeft en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Waarmee ook de rust en gezelligheid thuis weer terugkeren.

ADHD en autisme
Onze ondersteuning is vooral gericht op kinderen met ADHD en kinderen met een autistische (of aanverwante) stoornis, in leeftijd variërend van 0 tot 18 jaar. Ook wanneer je als ouder zelf kampt met psychische problemen, kunnen wij ondersteuning bieden bij de opvoeding van je kind(eren).

Onze aanpak

  • Creëren van een veilige omgeving door een positieve benadering.
  • Snel reageren op ongewenst gedrag; emoties herkennen en erkennen.
  • Realistische verwachtingen; ieder kind is uniek en heeft een eigen belastbaarheid.
  • ‘Omdenken’: tips voor het omgaan met je kind in de thuissituatie en het vergroten van zijn/haar zelfstandigheid.

Resultaten

Na verloop van tijd zien we in vrijwel alle situaties goede resultaten. Je kind:

  • beschikt over meer sociale vaardigheden en heeft meer zelfvertrouwen
  • weet hoe hij/zij contacten aangaat en onderhoudt en is beter in staat om samen te spelen
  • voelt zich thuis in het gezin en in de groep waar hij/zij deel van uitmaakt
  • heeft zijn/haar emoties beter onder controle en kan omgaan met grenzen
  • kan zich beter zelfstandig redden.

Meer informatie?

Regiokantoor Bussum
E-mail: RegiokantoorGooienVechtstreek@kwintes.nl
Telefoon: 035  699 32 40

Regiokantoor Gouda
E-mail: TeamGoudaautismejongvolwassenen@Kwintes.nl
Telefoon: 085 401 00 88

Aanbod in Gooi en Vechtstreek

Kwintes Gooi en Vechtstreek biedt diverse vormen van groepsopvang voor kinderen (4-12 jaar) en jongeren (12-18 jaar) met leer-, ontwikkeling- en/of gedragsproblemen. De groepen zijn kleinschalig, gestructureerd en er is aandacht voor elk kind.

Op elke groep werken vaste begeleiders die afspraken maken met de kinderen zodat ze weten waar ze aan toe zijn, dat biedt structuur en duidelijkheid. Op de locaties wordt er elke dag gewerkt aan een groepsdoel en daarnaast heeft elk kind een individueel doel waaraan wordt gewerkt.

Aanbod in Gouda 

Kwintes Gouda biedt diverse trainingen aan voor zowel kinderen als ouders/verzorgers. Een selectie uit deze trainingen zijn: weerbaarheidstraining, kooktraining, brugklastraining, oudercursussen etc. Deze trainingen worden vraaggericht aangeboden, waardoor het aanbod afhankelijk is van het aantal aanmeldingen. Daarnaast bieden we eens per maand in het weekend en tijdens de vakanties uitjes aan om het systeem te ontlasten.

Aanvragen begeleiding

Voor het aanvragen van zorg, ondersteuning en begeleiding van Kwintes kun je contact opnemen met de gemeente.