Jeugd en Opvoeding

Individuele begeleiding

Wanneer je kind te maken heeft met een psychische problematiek, dan zul je je afvragen hoe je kunt omgaan met je kind zonder constante strijd. Het team Jeugd en Opvoeding in de regio Gooi en Vechtstreek kan je de benodigde begeleiding bieden.
Samen met jou zorgen we ervoor dat je kind een zo normaal mogelijk leven leidt, sociale contacten heeft en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Waarmee ook de rust en gezelligheid thuis weer terugkeren.

Wanneer kunnen wij je helpen?
Het opvoeden van een kind met een psychische problematiek kan zwaar zijn. Als je daar zelf niet meer goed uitkomt, kan het team Jeugd en Opvoeding je ondersteunen. Dit kan thuis of in de vorm van groepsbegeleiding. Samen met de ouder en het kind zoeken we naar oplossingen en reiken we handvatten aan, waarmee je als gezin verder kunt.

ADHD en autisme
Onze ondersteuning is vooral gericht op kinderen met ADHD en kinderen met een autistische (of aanverwante) stoornis, in leeftijd variërend van 0 tot 18 jaar. Ook wanneer je als ouder zelf kampt met psychische problemen, kunnen wij ondersteuning bieden bij de opvoeding van je kind(eren).

Onze aanpak

  • Creëren van een veilige omgeving door een positieve benadering.
  • Snel reageren op ongewenst gedrag; emoties herkennen en erkennen.
  • Realistische verwachtingen; ieder kind is uniek en heeft een eigen belastbaarheid.
  • ‘Omdenken’: tips voor het omgaan met je kind in de thuissituatie en het vergroten van zijn/haar zelfstandigheid.

Resultaten

Na verloop van tijd zien we in vrijwel alle situaties goede resultaten. Je kind:

  • beschikt over meer sociale vaardigheden en heeft meer zelfvertrouwen
  • weet hoe hij/zij contacten aangaat en onderhoudt en is beter in staat om samen te spelen
  • voelt zich thuis in het gezin en in de groep waar hij/zij deel van uitmaakt
  • heeft zijn/haar emoties beter onder controle en kan omgaan met grenzen
  • kan zich beter zelfstandig redden.

Meer informatie?
Regiokantoor Bussum:
E-mail: RegiokantoorGooienVechtstreek@kwintes.nl
Telefoon: 035  699 32 40

Groepsbegeleiding

Kwintes biedt diverse vormen van groepsopvang voor kinderen (4-12 jaar) en jongeren (12-18 jaar) met leer-, ontwikkeling- en/of gedragsproblemen. Elke groep is toegankelijk voor kinderen die wonen in de regio Gooi en Vechtstreek. De groepen zijn kleinschalig, gestructureerd en er is aandacht voor elk kind.

Op elke groep werken vaste begeleiders die afspraken maken met de kinderen zodat ze weten waar ze aan toe zijn, dat biedt structuur en duidelijkheid. Op de locaties wordt er elke dag gewerkt aan een groepsdoel en daarnaast heeft elk kind een individueel doel waaraan wordt gewerkt.

Aanvragen begeleiding

Voor het aanvragen van zorg, ondersteuning en begeleiding van Kwintes kun je contact opnemen met de gemeente.