Locus

Behandeling, begeleiding en wonen in één

Met Locus biedt Kwintes een unieke combinatie van behandeling en begeleiding binnen een beschermende woonvorm. Het behandelprogramma Locus is er voor jongvolwassenen (vanaf 16 tot 26 jaar, dit varieert per locatie) met een psychiatrische kwetsbaarheid, die ondersteuning nodig hebben bij de groei naar zelfstandigheid. We leveren zorg voor een zo kort als noodzakelijke periode.

Zelfstandig wonen gaat niet altijd vanzelf. Zeker niet wanneer je psychische klachten je hierbij in de weg staan. Door de combinatie van behandeling en begeleiding, geef je een flinke boost aan je persoonlijke ontwikkeling. Je ontwikkelt meer mogelijkheden en vaardigheden om zelfstandig te functioneren in de toekomst. Wat je leert met je behandelaar, kan je met hulp van je begeleiders oefenen en uitvoeren.