Het team

In het Locusprogramma werken GZ psycholoog en begeleiders nauw samen om jou goed te begeleiden. Het team bestaat uit de volgende mensen:

GZ psycholoog/regiebehandelaar

Aan elke Locuslocatie is een GZ psycholoog verbonden. Deze GZ psycholoog is ook de regiebehandelaar. Hij of zij is jouw aanspreekpunt en stelt samen met jou het behandelplan op, geeft de behandeling en evalueert regelmatig met je. Hierbij maken we gebruik van HoNOS als meetinstrument.

Soms stel je naast je behandelplan ook een signaleringsplan of een veiligheidsplan op. Hierin wordt beschreven hoe jij en je omgeving kunnen handelen in acute situaties, afhankelijk van hoe het met je gaat.
Je regiebehandelaar is in veel gevallen ook je therapeut, met wie je individuele- of systeemgesprekken voert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie en e-health.

Je regiebehandelaar overlegt regelmatig met je persoonlijk begeleider en de woonbegeleider om je begeleiding en behandeling goed op elkaar te laten aansluiten.

Persoonlijke begeleiding en woonbegeleiding

De begeleiding wordt gegeven door persoonlijk begeleiders en woonbegeleiders. Je persoonlijk begeleider stelt samen met jou je begeleidingsplan op en coördineert de specialistische begeleiding. Daarnaast is op je locatie een team woonbegeleiders werkzaam, dat 24 uur per dag bereikbaar voor je is en je bijstaat met praktische zaken.

Klinisch psycholoog

De regiebehandelaar wordt inhoudelijk aangestuurd door de klinisch psycholoog, met wie er regelmatig inhoudelijk overleg is. De klinisch psycholoog is de programmaleider van het behandelprogramma Locus en eindverantwoordelijk voor het behandelprogramma Locus.