Overige informatie

Ouders

Vanwege de leeftijd van het grootste deel van onze cliënten worden de ouders en de overige personen uit het netwerk regelmatig betrokken bij Locus. Hierbij handelen wij volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Informatie/advies voor verwijzers

Heeft u een cliënt waarvan u vermoedt dat basis GGZ en/of specialistische GGZ in combinatie met begeleiding binnen een beschermde woonvorm noodzakelijk is? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Belt u gerust met uw consultatie- of verwijzingsvraag.

Wat betreft de wachttijden voor aanmelding, diagnostiek en behandeling respecteren wij de landelijk geformuleerde Treeknormen.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut GGZ voor het Locus behandelprogramma van stichting Kwintes, is vormgegeven binnen de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, en valt onder de Zorgverzekeringswet.