Vergoedingen

Kwintes heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken over de hoogte van vergoeding en de manier van declareren van de behandeling bij Kwintes. Onderstaande informatie is opgedeeld in informatie over de basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ en de jeugdzorg GGZ.

In afstemming met de verwijzer en de cliënt, kunnen we binnen het Locus behandelprogramma wisselen tussen basis GGZ en specialistische GGZ (mits dit geïndiceerd is). Heb je aanvullende vragen, dan kan je terecht bij een intakecoördinator van Kwintes.

Basis GGZ
De basis GGZ is verdeeld in vier soorten dienstverlening: kort, middel, intensief en chronisch. Aan het eind van de behandeling declareert Kwintes rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Deze zorg zit in het basispakket. In 2017 is het eigen risico voor de gezondheidszorg 385 euro per jaar (18+).

Gespecialiseerde GGZ
De gespecialiseerde GGZ (de oude tweedelijnszorg) is een uitgebreider behandeltraject op basis van een (vermoeden van een) diagnose van een DSM-IV/V stoornis. Je wordt behandeld zolang als nodig is. Ook deze zorg is opgenomen in het basispakket. De behandelaar opent administratief een DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) en houdt hiermee alle activiteiten bij rondom de behandeling. Na afsluiting van de behandeling declareert Kwintes rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. In 2017 is het eigen risico voor de gezondheidszorg 385 euro (18+).

Jeugdzorg GGZ
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Kwintes heeft voor kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar een GGZ-contract met verschillende gemeenten. Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts, de jeugdarts of van het sociaal team.

Vergoeding begeleiding en wonen
Kwintes heeft met gemeenten afspraken gemaakt over de hoogte van vergoeding en de manier van declareren van begeleiding en wonen bij Kwintes. Voor begeleid wonen geldt een eigen bijdrage, die wordt geïnd door het CAK. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Indien er zicht is op uitstroom naar zelfstandig wonen, en dit tijdig wordt doorgegeven aan het CAK, wordt de hoogte van de eigen bijdrage lager. Voor meer informatie kan je terecht op www.hetcak.nl. Heb je aanvullende vragen, dan kan je terecht bij een intakecoördinator van Kwintes.