Voor wie is Locus?

Het behandelprogramma Locus is er voor jongvolwassenen (vanaf 16 tot 26 jaar, dit varieert per locatie) met een gemiddeld intelligentieniveau bij wie sprake is van een psychiatrische diagnose op basis van de DSM-IV/V. Daarnaast moet je minimaal vier dagdelen dagbesteding volgen (studie of werk), hierbij kunnen we je zo nodig ondersteunen.

Voorwaarden deelname Locus

Behandeling wordt vergoed vanuit de ZvW (zorgverzekeringswet) of vanuit de jeugdwet (onder de 18 jaar).

Begeleiding en wonen worden vergoed vanuit de Wmo. Voorwaarde voor aanmelding bij het Locusprogramma is dat er een verwijsbrief is afgegeven door de huisarts (basis of specialistische GGZ) én dat er een beschikking van de gemeente is voor beschermd wonen.

Voor jongeren onder de 18 geldt dat de gemeente ook de behandeling vergoedt. Jongeren onder de 18 jaar kunnen zich aanmelden bij Locus als zij in het bezit zijn van een gemeentelijke beschikking voor wonen én behandeling.