Naasten

Hoe waardevol de steun van onze professionele begeleiders ook is, zij vervangen nooit de sociale omgeving. Hulp en steun van familie en naasten is een essentieel onderdeel van onze visie op zorg. We proberen hen dan ook tijdens het hele proces bij de begeleiding te betrekken.

Samenwerkingsdriehoek

Partners, ouders, broers en/of zussen, kinderen, andere familieleden, vrienden, buren, mantelzorgers, buurtvoorzieningen en ander direct betrokkenen zijn belangrijke personen in iemands leven. Wij informeren de directe omgeving van mensen die wij begeleiden zorgvuldig en wensen ze te betrekken bij de begeleiding.

Contact herstellen

Meestal vinden mensen het fijn dat wij hun familie en naastbetrokkenen betrekken bij de begeleiding. Soms wil iemand (tijdelijk) niets te maken hebben met familie en/of naastbetrokkenen. Het is de taak van begeleiders om uit te zoeken waarom iemand geen contact wil met naastbetrokkenen. Als hij of zij ervoor openstaat, probeert de begeleider het contact te herstellen.