Onderzoek doorontwikkeling beschermd wonen voor jongvolwassenen

Jongvolwassenen maken een derde uit van de totale groep mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). In de praktijk wordt in het beschermd wonen een toename gezien van jongvolwassenen die vastlopen, zich beperkt herstellen en niet uitstromen naar begeleid of zelfstandig wonen. Kwintes doet samen met Tranzo, Tilburg University, Kennisinstituut Phrenos en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie onderzoek naar het verbeteren van herstelperspectief van jongvolwassenen in het beschermd wonen. In dit onderzoeksproject wordt toegewerkt naar een aanzet tot een landelijk kwaliteitsmodel. ​​​​​​​

De overgangsfase naar volwassenheid is complex: jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening hebben hulpvragen die ‘gewoon’ bij hun levensfase horen, én hulpvragen die voortkomen uit hun kwetsbaarheid.

Er bestaan geen kwaliteitsstandaarden voor preventie, behandeling en begeleiding voor mensen met ernstige psychische aandoeningen specifiek voor deze leeftijdsgroep. Ook ontbreken cijfers en inzicht in de zorgbehoeften. Valente, GGZ Nederland, VWS en kennisinstituten zijn op zoek naar oplossingen om chroniciteit te voorkomen en benoemen het belang van integrale zorg en een goede overgang van jeugd- naar volwassen ggz.

In dit onderzoek doen we daarom literatuurreviews naar de zorgbehoeften als ook naar internationale kennis over passend, integraal zorgaanbod voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in deze leeftijdsfase. Met focusgroepen en concept mapping worden ervaringen en ontwikkelrichtingen in Nederland onderzocht. Het doel is te komen tot een kwaliteitsmodel dat bijdraagt aan de kwaliteit van het zorgaanbod en daarmee het perspectief van jongvolwassenen met langdurende psychische problematiek.

Looptijd: 2019-2025

Onderzoeksteam: (promovendus), Dr. Diana Roeg (projectleider en co-promotor), Prof. Dr. Hedwig van Bakel (promotor), Dr. Therèse van Amelsvoort en Prof. Dr. Jaap van Weeghel (adviseur).