Onderzoek ontwikkelingen in eigen huis

Financiële hulpverlening

Financiële problemen zorgen voor veel stress, staan de zelfredzaamheid in de weg en vormen een belangrijke drempel voor herstel en gezondheid. Financiële begeleiding is erop gericht dit te voorkomen of op te lossen. Naast de persoonlijke en woonbegeleiding op financieel gebied, biedt Kwintes ook specifieke ondersteuning in de vorm van: budgetcoaching, budgetbeheer en gebruik van de Buddy app. Ook wordt er samengewerkt met andere partijen aan schuldsanering en schuldhulpverlening.

Er is niet veel bekend over hoeveel mensen problemen ervaren op financiën en welke problemen dit zijn, zoals schulden, risico op schulden, administratief of inkomensproblemen. Vanuit het onderzoeksprogramma doen we daarom onderzoek naar de omvang en aard van de financiële problemen en onderzoeken we de zorgbehoeften op financieel gebied onder cliënten van het beschermd en begeleid wonen. Daarnaast willen we graag weten hoe cliënten de begeleiding die ze hebben gekregen ervaren om te begrijpen wat de impact en betekenis is van de verschillende vormen van ondersteuning. We verzamelen hiervoor informatie uit het elektronisch cliënten dossier en met een survey onder medewerkers . Daarnaast gaan we met zowel cliënten als hulpverleners in gesprek.

Het onderzoek geeft belangrijke inzichten in de omvang en aard van de problematiek onder mensen met psychische problemen en hiermee willen we bijdragen aan meer inzicht in hoe de financiële begeleiding wordt ervaren door zowel cliënten als hulpverleners en of ons aanbod voldoende op de behoeften van de cliënt aansluit.

Looptijd: 2020-2021

Onderzoekers: Wendy Albers (MSc), Dr. Diana Roeg

Technologische innovaties

In het Innovatielab van Kwintes worden verschillende nieuwe technologische ontwikkelingen om de zorg te verbeteren onderzocht. Eén van deze innovaties is Tinybot Tessa, een social robot die door middel van spraakberichten mensen kan ondersteunen (bijvoorbeeld geruststellen), coachen en helpen herinneren aan bijvoorbeeld medicatie. Tessa is ontwikkeld om sociale steun te bieden, heeft een agenda functie en is eerder al effectief gebleken in met name de ouderenzorg. Binnen Kwintes is in het najaar van 2020 een pilot gestart bij 29 cliënten. Deze pilot is inmiddels in de afrondende fase. Binnen het onderzoeksprogramma willen we beter begrijpen wat de ervaringen van cliënten zijn met Tinybot Tessa, of het inderdaad ondersteunt bij de dagstructuur en helpt bij het behouden van de zelfstandigheid, en hoe het in bredere zin bijdraagt aan de zorgkwaliteit. Verschillende kwalitatieve interviews zullen worden gehouden om ervaringen op te halen rond: de individuele doelen van Tessa, de ervaringen met Tessa als het gaat om gebruiksgemak, zelfstandigheid en herstel. Daarnaast maken we gebruik van de kwantitatieve data die in de pilot is opgehaald over de individuele behandeldoelen die in Tessa waren ingesteld en het herstelproces van de cliënt.

Door het onderzoek dragen we enerzijds bij aan wetenschappelijke kennisontwikkeling over de inzet van robotica in de beschermd en begeleid wonen sector, en kunnen we anderzijds de praktijk meer inzicht bieden hoe we robotica kunnen laten  aansluiten bij de behoefte van de cliënt en hen ondersteunen in (het behouden van) hun zelfstandigheid en het herstelproces.

Onderzoekers: Wendy Albers (MSc), Dr. Diana Roeg
Contact: wendy.albers@kwintes.nl

Herstelproces na uitstroom uit beschermd wonen, opvang en ambulante begeleiding

We weten weinig over hoe de herstelprocessen van cliënten (verder) verlopen als ze uit zorg zijn. Kwintes doet hier in samenwerking met Tranzo en de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek naar. Binnen dit onderzoek zoeken we dertig cliënten op, die een jaar geleden zijn uitgestroomd uit de maatschappelijke opvang, het beschermd wonen of ambulante begeleiding, om te vragen hoe het nu met hen gaat. Wat zijn belangrijke momenten geweest in het herstelproces? En waar staan ze nu? Waar zijn ze trots op en wat willen ze nog bereiken? Door middel van kwalitatieve interviews met de Lifeline Method kijken we met hen terug op het afgelopen jaar en bespreken we welke rol de hulpverlening heeft gehad. Met de resultaten hopen we cliënten beter te kunnen ondersteunen bij hun herstel en weg naar zelfstandigheid.

Looptijd: 2021-2022

Onderzoekers: Wendy Albers (MSc), Anna van Wensveen, Hannah van der Kraats, Vincent van den Berg & Dr. Diana Roeg