Feiten & cijfers

Op deze pagina vindt u relevante feiten en cijfers. Zo vindt u hieronder een infographic met belangrijke cijfers, het jaarverslag, cijfers uit het cliëntervaringsonderzoek, het medewerkerstevredenheidsonderzoek en informatie over ISO certificering.

Jaarbeeld 2017

Wat heeft Kwintes van haar ambities voor 2017 laten zien? Je leest dit in het jaarbeeld 2017.

Jaarrekening 2017

Zie hier de jaarrekening van Kwintes over 2017.
Zie hier de jaarrekening van RIBW G&V over 2017.

Cliëntervaringsonderzoek 2018

Onze cliënten geven ons een 7.8 als rapportcijfer voor de begeleiding van Kwintes.

Medewerkerstevredenheidonderzoek

In Januari 2016 heeft Effectory een onderzoek uitgevoerd onder medewerkers naar de tevredenheid over het werken bij Kwintes en de ontwikkeling van teams naar zelfstandigheid. De belangrijkste resultaten vind je hieronder

 

ISO Certificaat

In juni 2016 liepen de twee huidige HKZ certificaten van Kwintes af. We hebben ervoor gekozen over te gaan naar het certificeringsschema NEN-EN-ISO 9001: 2015. Omdat dit schema meer ruimte biedt om het werk naar eigen inzicht te organiseren, meer gericht is op resultaten en focust op risicomanagement en projectmatig werken.

Kwintes heeft dit certificaat NEN-EN-ISO 9001: 2015 behaald.  Dit betekent dat Kwintes haar werk zodanig heeft georganiseerd dat het positief bijdraagt aan onze ambitie om goede zorg steeds beter te doen.

Verhalen over kwaliteit en innovatieve projecten lees je in ons magazine.