Innovatielab

Kwintes innoveert!

Wist je dat Kwintes werkt aan nieuwe digitale methoden om zorg nog beter te maken? In het Innovatielab van Kwintes onderzoeken we hoe digitale begeleiding er in de toekomst uit ziet. In dit digitale laboratorium hebben we het afgelopen jaar diverse innovaties onderzocht. En met succes.

Smart rapporteren

in 2021 hebben we via een kleinschalige pilot de digitale innovatie ‘Smart Rapporteren’ getest: spraakgestuurd rapporteren. In 2022 gaan we hiermee verder. We zetten een grotere pilot uit en kijken hoe we smart rapporteren nog verder kunnen doorontwikkelen en breder in onze organisatie inzetten. Benieuwd wat smart rapporteren is en hoe het werkt? Onze medewerkster Daphne deed mee aan de pilot en vertelt!

Robot Tessa

We hebben al diverse vormen van digitale begeleiding zoals beeldbellen en het cliëntportaal. Ook  hebben we het afgelopen jaar onder andere de tinybot Tessa getest. Een robot die door middel van uitgesproken teksten ervoor zorgt dat je ondersteuning krijgt in je dagstructuur. Het blijkt dat Tessa je zelfredzamer en actiever kan maken. We hebben zelfs gezien dat mensen door de robot eerder een praatje maken of naar buiten gaan, terwijl dat voorheen lastig was. Ook kan Tessa door het geven van tips of muziek je stemming positief beïnvloeden.

Na de eerste testronde bekijken we de komende tijd of we deze innovatie breder kunnen inzetten in de zorg die Kwintes levert.

Medicatiedispenser

Een ander succesvol voorbeeld van een innovatie die we in 2019 getest hebben is de medicatiedispenser Medido. Een medicatiedispenser is een afgesloten ‘slimme’ medicijndoos. Deze wordt zo geprogrammeerd dat er een signaal klinkt wanneer het tijd is om medicatie te nemen. Je  drukt na het signaal op een knop op het apparaat, waarna er een zakje met de voorgeschreven medicijnen uit het apparaat valt. Het gebruik van een medicatiedispenser geeft je meer  zelfstandigheid en eigenwaarde en levert een behoorlijke tijdsbesparing op, zo blijkt. Na de eerste innovatieronde wordt nu onderzocht of deze innovatie breder gebruikt kan worden binnen Kwintes.

Maar ook vanuit de zorg werkt Kwintes aan innovaties. Projecten zoals  ‘Gewoon Thuis’ en ‘Samen Sterk’ zijn hier een voorbeeld van. Om ons werk onder andere digitaal zo goed mogelijk te ondersteunen, moeten we nu starten met experimenteren en ontdekken hoe we met nieuwe technologie zo goed mogelijk aansluiten bij de jouw zorgvraag.