Missie en visie

Missie

Kwintes ondersteunt mensen met een (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid en/of psychosociale problemen bij hun herstelproces. Daarmee leveren we een bijdrage aan een inclusieve samenleving, waarin mensen serieus genomen worden en het leven kunnen leiden dat bij hen past.

Visie

Grip op je leven krijgen én houden is niet altijd eenvoudig. Dat is zeker het geval wanneer je kampt met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen. We zijn ons ervan bewust dat mensen soms al een lange weg afgelegd hebben voor ze bij ons komen en dat hun leven hindernissen met zich meebrengt. We zijn er van overtuigd dat mensen desondanks een voor hen zinvol leven kunnen opbouwen. Daar zetten we ons volledig voor in. Iedere stap die gezet wordt telt, ook als die stap in de ogen van anderen slechts klein is.

We gaan uit van mogelijkheden

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en mogelijkheden. Daarbij maakt iedereen deel uit van een omgeving waarin je belemmeringen tegenkomt en steun kan vinden. Kwintes sluit hierbij aan met opvang, intensieve begeleiding thuis en activering, waar nodig gecombineerd met passende woonruimte. We hebben aandacht voor preventie, begeleiden mensen naar werk, voegen behandelaspecten toe en bieden altijd nazorg. Onze ondersteuning is doelgericht, met de focus op redzaamheid en participatie en duurt niet langer dan nodig is.

De relatie staat centraal

De relatie vormt de basis van de begeleiding. Vanuit de relatie werken we samen met mensen en hun netwerk aan herstel. We erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en zetten deze in om onze zorg te verbeteren. We werken vanuit gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. We kennen onze eigen kwetsbaarheden, waarden en normen en realiseren hoe deze een rol spelen in de begeleiding. Methodieken zijn daarbij ondersteunend, nooit leidend.

We geven niet op

We zijn er voor de mensen die we begeleiden en blijven ons voor hen inzetten, ook als het moeilijker wordt. Juist in complexe situaties komt onze inventiviteit en samenwerkingsgerichtheid van pas. We zijn beschikbaar, oplossingsgericht en vasthoudend. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben. We willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. We vinden het belangrijk om flexibel te zijn en durven buiten de gebaande paden te gaan. We verschuilen ons niet achter regels; we nemen onze verantwoordelijkheid, laten zien wat we doen en verantwoorden onze keuzes.

Leren en reflecteren

De praktijk is weerbarstig en de samenleving als wel het zorglandschap verandert. We kiezen ervoor om niet af te wachten, maar proactief te kijken wat beter kan. We reflecteren en innoveren. We geven elkaar feedback en delen onze kennis. Zo werken we continu aan goede kwaliteit van zorg.