Onderzoeksprogramma

Onderzoek vinden wij als organisatie belangrijk. Het draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Met een eigen onderzoeksprogramma kijken we of de zorg bijdraagt aan de doelen die we stellen, ontwikkelen we relevante beleidskennis en worden nieuwe ontwikkelingen nauw gevolgd met onderzoek.

Onze inhoudelijke en beleidskeuzen zijn gemaakt op basis van de rijke expertise en praktijkervaring van onze medewerkers, cliënten en hun naasten en onze financiers, én worden nu met de komst van het Kwintes onderzoeksprogramma verder versterkt door een wetenschappelijke onderbouwing.

We werken samen met de Universiteit van Tilburg, Tranzo en de brancheorganisatie Valente. In 2019 hebben we met University College London het internationale supported housing onderzoeksnetwerk SHARE (Supported Housing Accommodations and Residents Europe) opgestart om uitwisseling en samenwerking in onderzoek te stimuleren.

Vijf speerpunten

In het onderzoeksprogramma zetten we de komende jaren in op de volgende speerpunten:

1- Ambulantisering (beschermd thuis)

2- Doorontwikkeling beschermd wonen voor jongvolwassenen

3- Betere landelijke monitoring van het aanbod en de ervaringen omtrent maatschappelijke opvang en beschermd/begeleid wonen

4- Onderzoek ontwikkelingen in eigen huis: financiële hulpverlening, technologische innovaties en het welzijn van uitgestroomde cliënten

5- Herstel

 

Het laatste nieuws over onderzoek

225 Veenendaalse verhalen over beschermd thuis

26 oktober 2021
Deelnemers van beschermd wonen en intensieve, ambulante begeleiding, begeleiders én wijkbewoners van Veenendaal werden gevraagd naar hun ervaringen en mening;…

Actief uitreiken voorkomt herhaalde dakloosheid

14 oktober 2021
Langlopend onderzoek in Utrecht laat zien dat hulpverleners, gemeenten en welzijnsorganisaties meer uitreikend hulp moeten bieden, in plaats van te…