Onderzoeksprogramma

Onderzoek vinden wij als organisatie belangrijk. Het draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Met een eigen onderzoeksprogramma kijken we of de zorg bijdraagt aan de doelen die we stellen, ontwikkelen we relevante beleidskennis en worden nieuwe ontwikkelingen nauw gevolgd met onderzoek.

Onze inhoudelijke en beleidskeuzen zijn gemaakt op basis van de rijke expertise en praktijkervaring van onze medewerkers, cliënten en hun naasten en onze financiers, én worden nu met de komst van het Kwintes onderzoeksprogramma verder versterkt door een wetenschappelijke onderbouwing.

Vijf speerpunten

In het onderzoeksprogramma zetten we de komende jaren in op de volgende speerpunten:

1- Ambulantisering (beschermd thuis)

2- Doorontwikkeling beschermd wonen voor jongvolwassenen

3- Betere landelijke monitoring van het aanbod en de ervaringen omtrent maatschappelijke opvang en beschermd/begeleid wonen

4- Onderzoek ontwikkelingen in eigen huis: financiële hulpverlening, technologische innovaties en het welzijn van uitgestroomde cliënten

5- Persoonlijk herstel

Het laatste nieuws over onderzoek

Webinar ‘A life less lonely’ 23 april 2021

22 maart 2021
Op 23 april organiseert Kwintes in samenwerking met Phrenos, Lentis, R92 en WijzijnMind een webinar over het opbouwen van een…

Promotieonderzoek: de waarde van wijkgerichte ondersteuning

11 maart 2021
Hoe werkt wijkgerichte ondersteuning? Een complex vraagstuk, daarom maakt Kwintes deel uit van een promotieonderzoek.