Onze zorg

We begrijpen dat grip op je leven krijgen en houden niet altijd eenvoudig is. Zeker wanneer je in het dagelijks leven, bij alles wat je doet, hinder ondervindt van je psychiatrische of psychosociale problemen.

Wij ondersteunen jou

Kwintes biedt ondersteuning op maat. Daarbij kijken we gezamenlijk, op een herstelondersteunende manier, naar je mogelijkheden. Het hulpaanbod dat wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is. De begeleiding vindt plaats in je eigen woning, in een tijdelijke opvanglocatie of in een woonvorm voor begeleid of beschermd wonen van Kwintes.

Goede zorg steeds beter

‘Goede zorg steeds beter’ daar staan we voor. Dat lukt ons alleen samen met jou. Bij Kwintes geven we dat bijvoorbeeld vorm door de medezeggenschap goed te regelen, je initiatieven te ondersteunen en mensen wegwijs te maken als zij ergens tegenaan lopen in de begeleiding.

Zoek jij hulp voor een ander?

Hoe waardevol de steun van onze professionele begeleiders ook mag zijn, zij kunnen nooit de sociale omgeving vervangen. Vaak kan de omgeving een eerste stap zetten naar het vinden van professionele ondersteuning. Mensen kunnen geholpen zijn bij ondersteuning op het gebied van onder andere wonen, werk, sociale contacten en financiën.

Het betrekken van familie en naasten

Partners, ouders, broers en/of zussen, kinderen, andere familieleden, vrienden, buren, mantelzorgers, buurtvoorzieningen en ander direct betrokkenen zijn belangrijke personen in iemands leven. Hulp en steun van familie en naasten is een essentieel onderdeel van onze visie op zorg. Wij informeren de directe omgeving van mensen die wij begeleiden zorgvuldig en wensen ze te betrekken bij de begeleiding.