Publicaties

Op deze pagina lees je relevante publicaties. Zo staat hieronder het jaarverslag, de strategie 2021-2024 en cijfers uit het cliëntervaringsonderzoek.

Strategie 2021-2024

De wereld is in beweging en er komt van alles op Kwintes af. Veranderingen in de Wlz, cliënten die vaker thuis begeleid gaan wonen en de nasleep van de coronacrisis. In deze roerige tijden presenteren we onze strategie voor 2021-2024: een toekomstbestendig thuis met Kwintes.


(klik op de afbeelding voor de volledige praatplaat)

Jaarverslag 2020

Wat hebben wij gedaan in 2020? Je leest het nu allemaal online in ons jaarverslag.

Jaarrekening 2020

Zie hier de jaarrekening van Kwintes over 2020.

Cliëntervaringsonderzoek 2020

Onze cliënten geven ons een 7.8 als rapportcijfer voor de begeleiding van Kwintes.