Participeren in de maatschappij

Participeren in de maatschappij, zoals in het arbeidsproces, bevordert de veerkracht van mensen. Werk ondersteunt het herstelproces en helpt mensen hun leven weer op de rit te krijgen. Individuele plaatsing en steun is een effectieve methode, waarmee wij samen met u bouwen aan zelfvertrouwen en u aan werk helpen. De methode is gericht op uw persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan uw herstel. Onze gediplomeerde trajectbegeleiders zetten alles op alles om dat mogelijk te maken.

Kwintes ondersteunt mensen (weer) te participeren aan de samenleving. De ervaring leert dat sociale contacten en activiteiten buiten de deur uw herstel kunnen bevorderen. Daarnaast begeleiden we mensen stap voor stap naar scholing of werk. We kijken naar wat u kan en wil. Of het nu gaat om het vinden van dagactiviteiten, een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Samen stellen we een persoonlijk plan op. We gaan altijd uit van iemands sterke kanten. Kwintes helpt u bij het vinden van een passende invulling van de dag. Mensen kunnen deelnemen aan (re)creatieve, sociale, sportieve en educatieve activiteiten. Bij iedere activiteit staat ontspanning, inspiratie en ontwikkeling centraal.

Individuele plaatsing en steun (IPS)

Meedoen in het arbeidsproces bevordert de veerkracht van mensen. Werk ondersteunt het herstelproces en helpt mensen hun leven weer op de rit te krijgen. Individuele plaatsing en steun is een effectieve methode, waarmee wij samen met u bouwen aan zelfvertrouwen en u aan werk helpen. De methode is gericht op uw persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan uw herstel. Onze gediplomeerde trajectbegeleiders zetten alles op alles om dat mogelijk te maken. Lees meer over IPS in ons magazine.

IPS Test plaatje

De maatschappelijke participatie op de ‘participatieladder’. Doelstelling: 50% van de cliënten toeleiden naar werk vanaf trede 4. Begin 2014 was het resultaat 39%.

Leerwerkbedrijven Kwintes

Bij onze leerwerkbedrijven werken mensen toe naar een (betaalde) baan. Ze krijgen professionele begeleiding en kunnen een vak leren. Wij bieden diensten en producten op het gebied van: druk- en zetwerk, catering, administratie, websites bouwen, tuinonderhoud en fietsreparatie. Bekijk de leerwerkmogelijkheden op deze website.

Maatjesprojecten

Kwintes werkt nauw samen met vrijwilligersorganisaties. Wij brengen vrijwilligers en mensen met een hulpvraag met elkaar in contact.

Één van die maatjesprojecten is de Vriendendienst.  Vriendendienst koppelt mensen met psychische problemen of psychiatrisch verleden aan een ‘maatje’, een vrijwilliger. Iemand die in zijn vrije tijd met jou wil kletsen, koffiedrinken, fietsen of iets anders leuks doen. Vriendendienst is er voor inwoners uit de gemeentes Zeist en de Utrechtse Heuvelrug.

Voor deze maatjesprojecten zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Bekijk onze vacatures voor vrijwilligers.

Inloop en servicepunten

Op verschillende woonlocaties of activeringscentra kunt u gerust binnenlopen voor een praatje, een kop koffie of om een krantje te lezen. Deelname is gratis en vrijblijvend. Soms kunt u er tegen een kleine vergoeding een maaltijd eten. De servicepunten zijn daarnaast een plek voor aanspraak en informatie over Kwintes of de geestelijke gezondheidszorg in uw buurt. De inloop & servicepunten kunt u vinden in de gemeenten: Almere, Bodegraven-ReeuwijkNoordoostpolder, Dronten, Lelystad, de Bilt, Gouda, Zeist, Doorn, Driebergen, Amersfoort en Veenendaal.