Praktijkvoorbeeld 16 – 27 Gemeente Almere en Kwintes

Voor psychisch kwetsbare- en risicojongeren tussen de 16 en 27 jaar hebben gemeente Almere en Kwintes een gezamenlijk doel met beoogde maatschappelijke effecten gesteld. In essentie gaat het om de ontwikkeling naar zo zelfstandig mogelijke volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. In de samenwerking wordt voorkomen dat jongeren van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Welke stappen eerst?

Op verschillende plekken in de stad ontmoet Kwintes kwetsbare jongeren, al dan niet met een expliciete hulpvraag. Essentieel is de eerste fase van het contact, kennismaking en vertrouwen in elkaar krijgen en houden. Met de presentiebenadering als onderlegger kijken we op maat wat jongeren aan ondersteuning nodig hebben en welke stappen gezet moeten worden. Het kan bijvoorbeeld ook in eerste instantie gaan om tijdelijke huisvesting of bemiddeling thuis tussen de jongere en ouders of opvoeders, zodat een vorm van ambulante begeleiding voldoende is. Naast de intensieve samenwerking met de jongeren zelf, wordt nauw samengewerkt met de netwerken en het systeem om de jongere heen, waaronder leerkrachten uit het onderwijs of werkbegeleiders in relatie tot participatietrajecten.

Woon- en zelfstandigheidstraining

In de diverse begeleid- of beschermd wonen voorzieningen van Kwintes krijgen jongeren woon- en zelfstandigheidstrainingen, altijd passende bij de ondersteuningsvraag en ontwikkelingsbehoefte. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van talenten, zodat jongeren hun sterke kanten inzien en hierdoor naar onderwijs of werk doorstromen of terugkeren. Het behalen van haalbare doelen is altijd een rode draad in het begeleidingsproces. Naast een begeleidingsplan op maat krijgen de jongeren vaardigheidstrainingen; zowel op sociaal als financieel gebied. Dit alles vindt plaats binnen één plan, met zoveel mogelijk één begeleider gedurende het hele traject. Als het nodig is wordt samengewerkt met andere partners en specialisten.

Aandacht voor autisme

Van de jongeren tussen 16 en 27 jaar heeft een deel een autistisch spectrum stoornis. Daarvoor is een speciaal programma ontwikkeld, genaamd Locus. In Almere is dit programma binnen twee locaties beschikbaar. Deze jongeren wonen gedurende twee jaar bij Kwintes in een beschermde woonvorm met behandeling. Uniek aan dit programma is de combinatie behandeling én begeleiding en de contextuele situatie met ouders of opvoeders. Wat de jongere tijdens de behandeling leert, kan meteen geoefend worden in de praktijk. Zo krijgen deze jongeren de kans om zo zelfstandig mogelijk te wonen.