Praktijkvoorbeeld Gewoon Thuis

Wat is Gewoon Thuis?

Gewoon Thuis is bedoeld als alternatief voor beschermd wonen. Met Gewoon Thuis bevordert u de uitstroom van beschermd wonen in uw gemeente. Cliënten wonen thuis en ontvangen begeleiding. Deze begeleiding is gericht op het creëren van een veilige/structurerende omgeving thuis en het vinden van de eigen regie. Gewoon Thuis biedt 24/7 begeleiding en maakt daarbij gebruik van beeldbellen en hulp op afstand. Daarnaast is er aandacht voor het netwerk en het herstel van de cliënt. En wordt gewerkt aan participatie door middel van werken en/of leren. Wanneer de cliënt een terugval ervaart, kan er een tijdelijke opvangplek beschikbaar zijn. In onderstaande tekening ziet u de onderdelen van Gewoon Thuis in één overzicht.

 

Praktijkvoorbeeld in Gouda

In Gouda zijn samenwerkende zorgorganisaties en de gemeente begonnen met de transformatie beschermd wonen. Een aanpak die vanaf de eerste stap samen met cliënten is opgebouwd. Het is een succes, de wachtlijst voor beschermd wonen is in ruim een jaar tijd teruggebracht van zestig naar minder dan twintig mensen. (Bron: VNG praktijkvoorbeeld)

Hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen met de juiste ondersteuning? Wat denken cliënten daar zelf over? Margo Hondebrink, gebiedsmanager bij Kwintes en Judith Willemen, projectleider bij de gemeente Gouda vertellen over Gewoon Thuis.

Creëer veiligheid

‘Als mensen de stap zetten naar zelfstandig wonen, moeten ze weten dat zorg en
begeleiding beschikbaar zijn, dat ze ergens terecht kunnen als het plotseling slechter gaat, en dat de indicatie niet opeens ophoudt’, stelt Hondebrink.

‘We hebben tegen elkaar gezegd: laten we aan de slag gaan, er is geen blauwdruk te maken voor alle cliënten. Het is veel werk om het te organiseren en het is voor elke cliënt steeds anders’, legt Willemen uit. Om de beschikbaarheid van zorg te garanderen stelde de gemeente een nieuwe dienst in: ‘begeleiding intensief’. Onder deze noemer kunnen aanbieders ongeplande zorg leveren en per uur afrekenen. Dat vereist vertrouwen, zegt Willemen. ‘Je moet durven een stap te wagen zonder dat je aan de voorkant duidelijk weet wat het voor je organisatie gaat betekenen.’

Lees hier het verhaal van Agnes uit Gouda. Zij woont zelfstandig dankzij Gewoon Thuis.

Hoe slagen zorgorganisaties erin om in de wijk 24-uur beschikbaar te zijn?

Door samenwerken en door aan te sluiten op wat al bestaat, vertelt Hondebrink. ‘Van de groep die nu meedoet, stromen zeven mensen uit naar de nieuwe appartementen in het voormalig stadskantoor in het centrum. Dat is op loopafstand van de beschermde woonvorm van Kwintes, daar zijn ’s nachts begeleiders beschikbaar.’ Daarnaast zoeken zorgorganisaties samenwerking met de wijkverpleegkundigen die nu al ’s nachts in dienst zijn. Met een training op het gebied van ggz kunnen zij eerste hulp verlenen aan cliënten met acute nood.

Woningcorporaties

Drie woningcorporaties zijn intensief betrokken en bereid woningen beschikbaar te stellen voor de uitstroom uit beschermd wonen. De afspraak is dat er snel iemand komt helpen als het niet goed gaat met een bewoner. Tussen de corporatie en de begeleiders van cliënten is er sowieso veel contact, en nog meer als er iets aan de hand is. Dat kan gaan over budgetbeheer of over klachten van buren.

Bij de gemeente werkt een ambtenaar speciaal op het snijvlak van zorg en vastgoed.
Willemen: ‘Ze kent iedereen in de wereld van het vastgoed. Dat is belangrijk: elkaar kennen en denken in kleine stapjes.’ Hondebrink: ‘Aanvankelijk moesten we als zorgaanbieders een poosje op de deur bonzen bij de corporaties, nu gaat het andersom.

Midden-Holland heeft geld ‘doorgedecentraliseerd’

Centrumgemeente Gouda en de gemeenten in de regio Midden-Holland hebben besloten vooruit te lopen op de doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen. Het budget gaat nu al gedeeltelijk door naar alle gemeenten.

Hoe pakken ze dat aan? Willemen: ‘Vanuit het budget beschermd wonen betaalt de centrumgemeente enkel de bedden. Alle overige intensief specialistische zorg die in de wijk, of vanuit een kleinschalig wooninitiatief, wordt geboden aan inwoners met een ernstige psychische kwetsbaarheid wordt lokaal geïndiceerd en betaald, inclusief de overbruggingszorg. Deze kosten worden vergoed. We hebben daarvoor in 2017 een compensatieregeling afgesproken. Zo leren alle gemeenten de doelgroep kennen én werken we allemaal mee aan het succes van Gewoon Thuis.’

De gemeente Gouda is volledig afgestapt van de ZZP-systematiek van de AWBZ. De ZZP’s zijn vervangen door één indicatie beschermd wonen en dagbesteding op maat. Hoeveel dagdelen daarmee gemoeid zijn, verschilt per cliënt. Met de zorgorganisaties is de afspraak gemaakt dat ze opschalen waar nodig, en afschalen zodra het mogelijk is.

Mooie verhalen

De aanpak heeft intussen mooie verhalen opgeleverd van mensen die na jaren in beschermd wonen toch weer hun eigen bedoening hebben. Hondebrink: ‘Het gaat vaak langzaam, maar soms zie je mensen heel snel grote stappen maken. We hebben nu een vrouw van middelbare leeftijd die heel lang heeft gewoond in een ggz-instelling. Zij gaat nu de stap maken richting zelfstandigheid, langzaam heeft ze het vertrouwen gekregen dat het voor haar goed is geregeld.’

Lees hier het verhaal van Agnes uit Gouda. Zij woont zelfstandig dankzij Gewoon Thuis.