Praktijkvoorbeeld WijCk Wonen

Wat is het doel van WijCk Wonen?

Met WijCk Wonen willen Kwintes en andere partijen eraan bijdragen dat mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen wonen in de samenleving, op een eigen plek, en
met ondersteuning waar nodig. In dit woonconcept wonen burgers met én zonder begeleidingsvraag zelfstandig in een woongemeenschap.
Voor deze vorm van wonen worden mensen gezocht die de wens hebben om samen met anderen een actieve bijdrage aan de woongemeenschap te leveren.

Bekijk hier de animatievideo over WijCk Wonen

Zelf doen staat centraal

Bij WijCk Wonen staat zelf doen centraal. Bewoners bouwen niet alleen hun eigen woning, ze zorgen ook samen met de buren voor het beheer van het pand.
Kwintes biedt professionele ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van de gemeenschap en begeleidt desgewenst mensen bij hun persoonlijke hulpvraag.
Door het zelfbeheer nemen de verantwoordelijkheden van bewoners (ook als huurder) geleidelijk toe en neemt de rol van Kwintes als ondersteuning biedende voorziening af.

Eerste WijCk Wonen in Amersfoort

Het eerste WijCk Wonen project is concreet gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Amersfoort. Het project is mede gerealiseerd met behulp van een gemeentelijke innovatiesubsidie. Vanaf voorjaar 2017 konden mensen zich aanmelden. Inmiddels zijn voor alle 41 studio’s bewoners gevonden. Ruim tweederde van hen zijn mensen met een indicatie voor specialistische ondersteuning. En bijna eenderde van de bewoners zijn mensen zonder begeleidingsindicatie.

Resultaten WijCk Wonen in Amersfoort

Het lijkt heel goed te lukken om het samen wonen voor de betrokken ‘zo gewoon mogelijk’ te houden. Bij vergelijkbare woonconcepten waarbij burgers met psychische kwetsbaarheden samen leven met ‘andere’ burgers ontstaat vaak een gemeenschap waarin een deel van de bewoners duidelijk ‘zorgvrager’ is, en het andere deel ‘zorgdrager’. Oftewel: mensen in de ene subgroep ondersteunen
degenen in de andere groep. Bij WijCk Wonen ligt dat anders, daar zijn de betrokkenen vooral ‘goede buur’ van elkaar. Men betekent iets voor elkaar, zoals de ene buur iets voor de andere buur kan betekenen.
Op termijn kan dit model een goede bijdrage leveren aan kostenbesparing. 24-uurszorg of andere meer intensieve zorg wordt hier ‘ingeruild’ voor meer toegespitste zorg, waarbij alledaagse problemen en uitdagingen meer door burgers zelf worden opgelost.

Een onderzoek naar WijCk Wonen, waarin de ervaringen van de bewoners centraal staan (met o.a. interviews, themabijeenkomsten, monitoring) is in volle gang.
Een allereerste bevinding is o.a. dat de bewoners erg positief zijn over hoe zij wonen. Ze noemen warm thuis, sociale contacten, er voor elkaar zijn, onderdeel zijn van iets/verbondenheid, gezamenlijke activiteiten, mate van zelfstandigheid als positieve punten.

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met Nieuwe wegen GGZ. Meer informatie leest u hier.