Centrumgemeenten

Voor de taken maatschappelijke opvang en beschermd wonen is er een verdeling onder centrumgemeenten. Elk centrumgemeentegebied bestaat uit een centrumgemeente en meerdere regiogemeenten. Hier ziet u in welke centrumgemeenten Kwintes actief is en wat wij daar bieden voor welke doelgroep.