Maatregelen corona

In dit overzicht geeft Kwintes een beeld van de wijze waarop zij omgaat met de coronapandemie. Wij voeren momenteel in een hoog tempo aanpassingen door om de cliëntenzorg zo goed mogelijk te continueren. Conform het landelijk beleid en de richtlijnen van het RIVM voert Kwintes de zorg binnen de huidige omstandigheden zo optimaal mogelijk uit.

In de eerste plaats richt Kwintes zich op de begeleiding van onze cliënten. Dit heeft onze hoogste prioriteit. Daarnaast bieden we zoveel mogelijk ondersteuning aan de begeleiders. Bijvoorbeeld d.m.v. protocollen en richtlijnen hoe in de diverse situaties te handelen.

Basiszorg

Om de continuïteit van zorg te waarborgen, bieden we de zorg in sommige gevallen anders aan. Dit komt doordat we werken conform de RIVM-voorschriften (social distancing). In alle gevallen leveren we basiszorg. We zorgen ervoor dat cliënten hun medicatie nemen, voeding krijgen, zich wassen en in contact blijven met de begeleiders voor alle dagelijkse zaken. Het cliëntcontact, gaat waar mogelijk via beeldbellen en telefonisch. Op deze wijze houden we zicht op onze cliënten en zien zo toe op hun gezondheid. Cliënten die in paniek raken of decompenseren brengen we zelf tot rust of we schakelen zo nodig de crisisdienst in.

Bescherming (kwetsbare) cliënten

Om kwetsbare cliënten te beschermen tegen COVID-19, zijn er op diverse BW locaties bezoekregelingen ingesteld. We volgen hierbij de richtlijnen van de bezoekregeling vanuit het kabinet, het RIVM en de ggz-sector. Gezien de grote mentale risico’s van vergaande beperkingen, is een algehele bezoekersstop in de ggz niet gewenst. Voorlopig is er sprake van maatwerk.

Instroom nieuwe cliënten

Ons uitgangspunt is om nieuwe instroom van cliënten in principe door te laten gaan. Uiteraard volgt het personeel ook hier de richtlijnen van het RIVM. We adviseren onze medewerkers om geen intakegesprekken te voeren als er een wachtlijst is en er voorlopig geen plaats blijkt te zijn voor de betreffende cliënt. In die gevallen worden de gesprekken uitgesteld tot in ieder geval 1 juni aanstaande.

Quarantaine en beschermingsmiddelen

Wij zorgen op dit moment voor quarantaine plekken. De eerste locatie is geopend in Hilversum. Bij het creëren van quarantaineplekken kijken we nauwlettend of een locatie geschikt is voor quarantaine en welke doelgroep hier kan verblijven. Allereerst komen cliënten in aanmerking die geen mogelijkheid hebben om op hun eigen plek in quarantaine te verblijven. Voor veilig vervoer van cliënten, hebben we afspraken gemaakt met BAS Ambulance Service. Zij hebben indien nodig ook psycholances, speciaal voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, beschikbaar.

Tegelijkertijd proberen wij onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Op dit moment wordt er gezorgd voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waarmee onze medewerkers besmette cliënten kunnen verzorgen.

Daklozenopvang

Dak- en thuislozen hoeven tot nader bericht niet meer overdag naar buiten. Om het risico op besmetting te verkleinen hebben we naast de reguliere locaties tijdelijk ook andere locaties beschikbaar. Zo hebben we in Hilversum een aantal daklozen tijdelijk ondergebracht in een hotel.

Inloop- en activeringscentra dicht

In navolging op het advies van het RIVM en het kabinet om sociale contacten te minimaliseren, heeft Kwintes besloten om alle inloop- en activeringscentra te sluiten tot en met 1 juni aanstaande.

Omdat het werken met groepen niet mogelijk is, wordt er onderzocht of er individuele activiteiten aangeboden kunnen worden. Voor wat betreft participatie kijken we vooral welke individuele benadering bij de cliënt past.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of bel naar ons landelijke nummer: 0800 594 68 37.