Maatregelen corona

In dit overzicht geeft Kwintes een beeld van de wijze waarop zij omgaat met de coronacrisis. Conform het landelijk beleid en de richtlijnen van het RIVM voert Kwintes de zorg binnen de huidige omstandigheden zo optimaal mogelijk uit om de cliëntenzorg zo goed mogelijk te continueren.

Kwintes richt zich op de begeleiding van onze cliënten. Dit heeft onze hoogste prioriteit. Daarnaast bieden we zoveel mogelijk ondersteuning aan de begeleiders. Bijvoorbeeld d.m.v. protocollen en richtlijnen hoe in de diverse situaties te handelen.

Basiszorg

Om de continuïteit van zorg te waarborgen, bieden we de zorg in sommige gevallen anders aan. Dit komt doordat we werken conform de RIVM-voorschriften (social distancing). In alle gevallen leveren we basiszorg. We zorgen ervoor dat cliënten hun medicatie nemen, voeding krijgen, zich wassen en in contact blijven met de begeleiders voor alle dagelijkse zaken. Het cliëntcontact, gaat waar mogelijk via beeldbellen en telefonisch. Op deze wijze houden we zicht op onze cliënten en zien zo toe op hun gezondheid. Cliënten die in paniek raken of decompenseren brengen we zelf tot rust of we schakelen zo nodig de crisisdienst in.

Bezoek in een woonvorm van Kwintes

Bezoek is mogelijk op locaties waar ouderen of cliënten wonen die tot de corona risicogroep behoren (zie richtlijnen RIVM). Wel gelden restricties, zoals de hygiëne maatregelen,  de 1,5 meter afstand richtlijn en het aantal bezoekers.  De bewoner kan in overleg met de persoonlijk begeleider zelf beslissen wie er op bezoek komt.

Onze medewerkers bevragen bezoekers op klachten (keelpijn hoesten, verhoging/ koorts). Als er sprake is van klachten, dan is bezoek helaas niet mogelijk. Op een locatie waar sprake is van besmetting vindt geen bezoek plaats.

Instroom nieuwe cliënten

Ons uitgangspunt is om nieuwe instroom van cliënten in principe door te laten gaan. Uiteraard volgt het personeel ook hier de richtlijnen van het RIVM. We adviseren onze medewerkers om geen intakegesprekken te voeren als er een wachtlijst is en er voorlopig geen plaats blijkt te zijn voor de betreffende cliënt.

Quarantaine en beschermingsmiddelen

Wij zorgen voor quarantaine plekken. Er is momenteel een locatie geopend in Amersfoort. Bij het creëren van quarantaineplekken kijken we nauwlettend of een locatie geschikt is voor quarantaine en welke doelgroep hier kan verblijven. Allereerst komen cliënten in aanmerking die geen mogelijkheid hebben om op hun eigen plek in quarantaine te verblijven. Voor veilig vervoer van cliënten, hebben we afspraken gemaakt met BAS Ambulance Service. Zij hebben indien nodig ook psycholances, speciaal voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, beschikbaar.

Tegelijkertijd proberen wij onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Op dit moment zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waarmee onze medewerkers besmette cliënten kunnen verzorgen.

Daklozenopvang

Dak- en thuislozen hoeven tot nader bericht niet meer overdag naar buiten. Om het risico op besmetting te verkleinen hebben we naast de reguliere locaties tijdelijk ook andere locaties beschikbaar. De locaties zijn aangepast aan o.a. de hygiënemaatregelen, de 1,5 meter afstand richtlijn, gebruik van mondkapjes en maximaal aantal bezoekers.

Inloop- en activeringscentra

Onze inloop locaties en activeringscentra zijn open. Hie volgen wij ook de maatregelen van het kabinet. De activiteiten bij verschillende centra worden aangepast aan o.a. de hygiënemaatregelen, de 1,5 meter afstand richtlijn, gebruik van mondkapjes en maximaal aantal bezoekers. Dit betekent dat niet alle cliënten op dezelfde manier en met dezelfde frequentie gebruik kunnen maken van de dagbestedingsactiviteiten zoals voor de coronacrisis.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of bel naar ons landelijke nummer: 0800 594 68 37.