Praktijkvoorbeelden

Heeft uw gemeente een visie ontwikkeld op een thema binnen het sociaal domein, en is het lastig om deze visie in de praktijk te brengen? Kwintes helpt u om deze visie uit te werken tot realistische plannen. Als het gaat om meer begeleiding in de wijk, aanpak rond jongeren of mensen met verward gedrag. Kwintes is de expert op diverse thema’s binnen maatschappelijke opvang, beschermd wonen en begeleiding voor mensen met een psychiatrische of psychosociale problematiek. Onze praktijkvoorbeelden laten zien wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Wij helpen u graag om binnen uw gemeente een integrale aanpak op te zetten zodat bewoners echt geholpen worden en sterker in de samenleving staan.

Heeft u een specifieke vraag? Wij gaan graag in gesprek om tot een gezamenlijke oplossing te komen.