Samen met …

elkaar. Dat is het uitgangspunt van hoe we de zorg in Nederland willen regelen. Kwintes denkt en doet proactief mee met het vormgeven van zorg en ondersteuning. Wij zien kansen om samen met partners uit het sociaal domein betere zorg en begeleiding te bieden en nemen hierin het voortouw als het moet. Burgers, welzijns- en zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten werken nauw samen om dit mogelijk te maken. In de gemeenten waar wij actief zijn, hebben wij een open en innovatieve houding naar onze partners.

Kwintes als partner

Wij zien onszelf als partner van gemeenten, andere zorgaanbieders en burgers. Daarom investeren wij al jaren in de samenwerkingsvaardigheden van medewerkers. Het vormgeven van de buurtsamenwerking moet zorgvuldig gebeuren, zodat mensen er ook echt voordeel van ondervinden. Gemeenten zijn de regisseur. Samen met burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars geven zij invulling aan de samenwerking. Een glasheldere visie en open agenda zorgen ervoor dat we samen zorg in de buurt bieden die past bij de behoeften van burgers en aanbieders.

Choose2improve

In Almere en Emmeloord hebben we het project Choose2improve. Hier worden jongeren van 17 tot en met 23 jaar begeleidt naar meer stabiliteit en zelfstandigheid door (studie)vaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden zijn van essentieel belang. Meer vaardigheden dragen bij aan het vergroten van kansen om een diploma te behalen en bij het vinden van werk.

Lees meer over Choose2improve in het Kwintes magazine van juni 2016.

Ontmoeten in de De Batavier

De Batavier is een inloopcentrum en een samenwerking tussen de Gemiva-SVG Groep, Sanare Zorg en Welzijn, Kwintes en Bibliotheek De Groene Venen. De inloop is elke dinsdagmiddag  van 13.00  tot 16.00 uur en donderdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur in Dorpshuis De Batavier aan Batavierlaan 4 in Nieuwerkerk. Laagdrempelig en samen met inwoners worden verschillende activiteiten georganiseerd. Dat kan variëren van informatie geven over een thema zoals hersenletsel tot het spelen van gezelschapsspelen of creatief bezig zijn.

Sociale teams Gouda

In Gouda zorgen drie sociale teams voor hulp en ondersteuning in de buurt. De teams zijn aanwezig op plekken waar mensen samen komen. Samen met wijkbewoners, instanties en de gemeente signaleren de teams wat in de wijk nodig is voor een prettig leven in de eigen omgeving. Verschillende zorgverleners bieden hulp bij financiën, huisvesting en geestelijke en lichamelijke gezondheid, zo ook Kwintes. Medewerkers van de sociale teams kijken eerst wat iemand zelf kan. Hulp van familie, vrienden of buurtbewoners is belangrijk. Als iemand professionele ondersteuning nodig heeft, kijkt het team naar de mogelijkheden.

Veens

Welzijnsorganisatie Veens is een samenwerking tussen Vitras, ParticipeAbrona en Kwintes. Veens ondersteunt inwoners van Veenendaal. Iedere inwoner kan hulp vragen én bieden. Veens werkt wijkgericht. Iedere wijk heeft zijn eigen ‘voordeur’, bemand door vrijwilligers. Hier kunnen inwoners terecht met hun vragen. Vrijwilligers van Veens verbinden de vraag met het aanbod van andere vrijwilligers. Bij ingewikkelde vragen schakelt Veens deskundige wijkcoaches op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid, dagbesteding, huisvesting en wetgeving in. De wijkcoach helpt problemen te voorkomen, stimuleert eigen kracht van mensen en ondersteunt individuen en groepen.

De Bolder

De Bolder is een plek waar zorg, begeleiding en beschermd wonen samen komen. De Bolder biedt zorg en wonen aan 36 ouderen met een psychiatrische en somatische zorgbehoefte. De Bolder is het resultaat van de succesvolle samenwerking tussen Kwintes en Woonzorg Flevoland. In het Kwintesmagazine #2 verscheen al eens een artikel over deze woonvorm in Lelystad. Lees meer informatie en ervaringsverhalen in de folder van De Bolder.

Meedoen in Zeist

Meedoen in Zeist is een project van de Gemeente Zeist, Vitras, Abrona,MeanderOmnium en Kwintes. In dit project wordt breed ingezet op participatie in de wijk. Iedereen wordt betrokken vanuit het idee dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijke leven. In het Wijkservicepunt worden activiteiten georganiseerd en kan men terecht voor informatie en advies. Daarbij is toeleiding naar en ondersteuning bij (vrijwilligers)werk een belangrijk uitgangspunt. In dit servicepunt en in de wijk zijn altijd professionals aanwezig. Het project wordt onder andere gefinancierd door de gemeente Zeist, door innovatie gelden van de betrokken aanbieders (gekoppeld aan de indicaties van cliënten) en door subsidie van Invoorzorg.

Lees meer over het project Meedoen in Zeist in het rapport van Movisie.

Het Eropaf Team

Het Eropaf Team benadert jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het Eropaf Team in Lelystad is een samenwerking van politie, gemeente, Welzijn Lelystad, Ido Schuldhulpverlening en Kwintes. Het team ondersteunt jongeren bij het vinden van opleiding, werk, dagbesteding of hulpverlening. Het Eropaf Team maakt dankbaar gebruik van bestaande voorzieningen, zoals Flevodrome, vrijwilligerstrajecten vanuit participatiecoaches en het Werkbedrijf.

Ondernemers

Wij geloven erin dat iedereen een zinvolle bijdrage aan onze maatschappij kan leveren. Kwintes werkt nauw samen met het (lokale) bedrijfsleven. Samen met lokale ondernemers bieden wij leer- of werkplekken voor mensen met een ondersteuningsvraag op werkgebied. Heeft u een onderneming en zoekt u gemotiveerde werknemers? Neem gerust eens contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Wij zorgen voor een win-winsituatie: u krijgt een gemotiveerde werknemer die wij begeleiden en u helpt iemand op weg op de arbeidsmarkt.

Lokale ondernemingen en particulieren kunnen gebruikmaken van de diensten van Kwintes. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij veel organisaties hoog in het vaandel. Door zaken te doen met de leerwerkbedrijven van Kwintes en Meer kunt u eenvoudig invulling geven aan deze doelstelling. Tegelijkertijd helpen zij mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid aan een waardevolle werkplek, met volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Tom in de buurt

Tom in de buurt biedt zorg en welzijn in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Niet per individu, maar met elkaar. De organisaties achter Tom brengen zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. De letters TOM staan voor Talent, Ondersteuning en Meedoen. Ze beschrijven precies wat Tom doet: mensen helpen bij het inzetten van hun talent, zorgen voor passende ondersteuning en met elkaar ervoor zorgen dat iedereen meedoet! Tom kijkt niet naar wat níet kan, maar juist naar wat wél kan. Kwintes is trots daaraan bij te dragen.