Samen Sterk: netwerkmodel van Kwintes

Steeds meer mensen met een psychosociale kwetsbaarheid kunnen met passende ambulante begeleiding zelfstandig wonen. Zij maken zo deel uit van de samenleving. Het organiseren van een sociaal netwerk is voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid niet altijd even makkelijk. De kans op vereenzaming is daardoor aanwezig. Hoe kunnen deze mensen toch succesvol in de wijk wonen? Het netwerkmodel Samen Sterk is een antwoord op deze vraag.

Wekelijkse ontmoetingen

Samen Sterk bestaat uit ongeveer 7 á 8 deelnemers. Deelnemers zijn cliënten van Kwintes, maar ook cliënten van andere zorginstellingen kunnen zich aanmelden. Wekelijks ontmoeten de deelnemers elkaar. Waar en hoe de ontmoeting plaats vindt, is afhankelijk van de wensen van de deelnemers. Zo is het mogelijk om met elkaar te eten of een activiteit te ondernemen zoals fietsen, wandelen of een gezamenlijk uitje te plannen. Na verloop van tijd spreken deelnemers vaak ook onderling af.

Netwerkcoach

Aan Samen Sterk is een netwerkcoach gekoppeld. De netwerkcoach heeft wekelijks contact met de deelnemers en weet de kwaliteiten van de deelnemers te activeren. Op deze manier kan onderlinge ondersteuning tot stand komen. Aan elk netwerkmodel wordt bij voorkeur een “goede buur” gekoppeld. Dit is iemand die in de wijk woont en mensen met elkaar kan verbinden.

Afschalen zorg

Deelname aan Samen Sterk leidt tot een beter sociaal netwerk, waardoor deelnemers zich veiliger voelen. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van leven. Deelnemers hebben een rol van betekenis voor anderen in hun directe woonomgeving en, op termijn, zullen zij minder aanspraak doen op de netwerkcoach. Door onderlinge ondersteuning zijn de deelnemers meer tevreden, hebben meer zelfvertrouwen en ontwikkelen zij eigen kracht. Dit blijkt uit onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van een gelijksoortig project. De deelnemers zijn hierdoor mogelijk in staat langer stabiel thuis te wonen en een minder groot beroep te doen op professionele hulp. De instroom naar Beschermd Wonen kan hierdoor verminderen en de uitstroom van Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen kan toenemen.

Door inzet van Samen Sterk is het afschalen van zorg in de toekomst mogelijk. De beschikkingen zullen afnemen in zwaarte of tijd. Uitkomst van Maatschappelijke Business Cases bij vergelijkbare projecten is dat er ook minder druk komt te liggen op mantelzorgers.

Buurt

Het netwerkmodel levert niet alleen de deelnemers iets op; de hele buurt kan er bij gebaat zijn. Voor het gebruik van een gezamenlijke ruimte met keuken in een verzorgingstehuis, koken de deelnemers als wederdienst eens per maand voor de mensen die daar wonen.

Meer informatie?

Mail naar Liesbeth Kuijper: l.kuijper@kwintes.nl of Lysanne Malschaert: lysanne.malschaert@kwintes.nl of bel naar Kwintes via 030 – 695 61 73.