Samen Sterk

Samen Sterk is een netwerk voor mensen met een minimaal sociaal vangnet. Het organiseren van een sociaal netwerk is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid niet altijd even makkelijk. Samen Sterk richt zich op sociale contacten, het ontwikkelen van eigen kracht en het aansluiten bij initiatieven in de wijk.

Het zorgstelsel verandert. We streven naar een inclusieve samenleving. Steeds meer kwetsbare mensen wonen zelfstandig met de best passende begeleiding. Zorg schalen we af. Samen Sterk is een netwerkmodel waarin we het risico op eenzaamheid willen voorkomen of doorbreken.

Deelnemers en netwerkcoach

Samen Sterk bestaat uit ongeveer 8 à 10 deelnemers. Zij vormen samen een netwerk. Dit is bedoeld voor mensen met een psychosociale of psychiatrische kwetsbaarheid. Deelnemers zijn meestal cliënten van Kwintes of kunnen zich aanmelden vanuit het sociaal wijkteam, welzijnsorganisaties of andere instellingen. Deelnemers hebben een hulpvraag en hebben een minimaal informeel netwerk om zich heen.

De deelnemers ontmoeten elkaar in een veilige omgeving met begeleiding van een netwerkcoach. De netwerkcoach heeft wekelijks contact met de deelnemers en weet hun kwaliteiten te activeren. Op deze manier kan onderlinge steun tot stand komen.

Wekelijkse ontmoetingen

Deelnemers ontmoeten elkaar meestal wekelijks. Waar en hoe de ontmoeting plaats vindt is afhankelijk van de wensen van de deelnemers. Zo is het mogelijk om met elkaar te eten of een activiteit te ondernemen zoals fietsen, wandelen of een gezamenlijk uitje te plannen. Na verloop van tijd spreken deelnemers vaak ook onderling af.

‘Ik heb moeite om gezond eten en drinken in huis te halen. Nu doe ik boodschappen samen met een maatje van Samen Sterk.’  Marc, 32 jaar

Minder professionele ondersteuning

De deelnemers hebben meer zelfvertrouwen en eigen kracht ontwikkeld. Zij zijn daardoor meer in staat een tevreden en een zelfstandig maatschappelijk bestaan te leiden. De deelnemers sluiten zich aan bij bestaande wijkinitiatieven. Of de deelnemers maken gebruik van de voorzieningen in de wijk zoals sport of de bibliotheek.

Deelnemers gaan een rol van betekenis voor anderen in hun directe omgeving vervullen. Op termijn maken zij minder aanspraak op professionele ondersteuning. De zorg kan worden afgeschaald. De beschikkingen nemen af in zwaarte of tijd.

Meer over de waarde van Samen Sterk lees je hier

Meer informatie?

Mail naar Liesbeth Kuijper: l.kuijper@kwintes.nl of Lysanne Malschaert: lysanne.malschaert@kwintes.nl of bel naar Kwintes via 030 – 695 61 73.