Overzicht

Kwintes Leren en Ontwikkelen biedt een breed trainingsaanbod aan voor deskundigheidsbevordering van medewerkers. Sinds kort hoort ‘Omgaan met een (vermoeden van) LVB in combinatie met GGZ en Verslaving’ erbij. Deze training, specifiek gericht op drie aspecten, is een unicum en onlangs bij Kwintes locatie De Driehoek gegeven. Woonbegeleider en initiator van deze training, Aicha Akachar, en trainer Josee Hoogenboom vertellen waarom deelnemen belangrijk is voor de professionele houding van de begeleider.

‘Joh, we hebben dit afgesproken! Heb je het nu weer niet gedaan?’, een herkenbare uitspraak voor begeleiders. Bij herhaling van dit gedrag wordt de cliënt gezien als iemand die zich niet begeleidbaar opstelt. Woonbegeleider Aicha Akachar denkt dat er meer achter schuilt en gaat op onderzoek uit naar licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met GGZ en verslaving. Ze komt tot de conclusie dat er geen tools en/of trainingen beschikbaar zijn waarna ze Kwintes Leren en Ontwikkelen inschakelt.

Een complex leven

Aicha merkt op dat zij en haar team van Kwintes locatie De Driehoek, een beschermde woonvorm voor volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid, tools nodig hebben voor de juiste benadering van de doelgroep. Ze vormt samen met collega woonbegeleider Farida el Mansouri, trainers Josee Hoogenboom en Elseline Kraak een werkgroep voor het ontwikkelen van een training bestaande uit psycho-educatie en interactieve werkvormen. Tot nu toe is er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar een combinatie van de aandoeningen LVB, psychiatrie en verslaving. Josee: ‘Iemand met LVB wordt snel overvraagd, omdat voor diegene bijvoorbeeld een opdracht moeilijker te begrijpen is. De cognitie en sociaal emotionele ontwikkeling functioneren op het niveau van een jonger persoon waardoor het leven behoorlijk complex kan worden. Een depressie ligt al snel op de loer. Om aan de realiteit te ontsnappen kan bijvoorbeeld een drugsverslaving uitkomst bieden’.

Aha-momenten

Aicha en haar team hebben de tweedaagse training ‘Omgaan met een (vermoeden van) LVB in combinatie met GGZ en Verslaving’ achter de rug. Aicha: ‘Wat betekent LVB voor de cliënt en hoe moet ik ermee omgaan? Dat inzicht heb ik nu. Het gedrag komt ergens vandaan, het is een schreeuw om hulp, en ik heb geleerd om het niet te veroordelen. Het is geen onwil, maar onmacht’.

De training kent een interactieve opzet gericht op bewustwording en vergroting van de vaardigheden voor een juiste benadering van cliënten met (vermoedens van) LVB. De deelnemers leren zich in te leven in de persoon. Josee: ‘Door de deelnemers mee te nemen in de chaos in het brein creëren we aha-momenten. We laten bijvoorbeeld een filmpje zien waarin heel veel vertelt wordt waarover na afloop vragen worden gesteld. Er ontstaat, net zoals bij een persoon met LVB, chaos in het hoofd die moeilijk te ordenen is.’ De focus van de training ligt op herkennen en signaleren, gespreksvaardigheden versterken en een professionele houding ontwikkelen zodat men kan begeleiden op het niveau dat nodig is. Na de twee trainingsdagen is de conclusie voor alle deelnemers: maak het simpel en pas je benadering aan’.

Verdiende zorg

Om de nieuwe inzichten te borgen maken Aicha en Farida een map met tools die in te zetten zijn bij bijvoorbeeld cliëntbesprekingen en in begeleidingsgesprekken. In de toekomst staan er een opfriscursus en een themadag in de planning. De trainers blijven betrokken bij de borging om het effect te kunnen meten. Josee: ‘De training kan in omschreven vorm gegeven worden, maar ook alleen gaan over signaleren en omgaan met LVB. Hoe meer teams deze training volgen, des te meer de cliënt de zorg krijgt die hij/zij verdient’.