Overzicht

‘Toen mijn vader overleed, werd ik de kostwinner,’ vertelt Harry. ‘Op mijn 14e  stopte ik met school. Ik begon met werken in de fabriek.’ Door conflicten op het werk werd Harry ontslagen. Ook in andere banen liep het mis. Hij zat een tijd werkloos thuis. Via het UWV werd hij voor trajectbegeleiding aangemeld bij Kwintes. Begeleider Marieke kwam bij Harry thuis. Zij hielp in de zoektocht naar wat Harry wil en waar hij goed in is. Uiteindelijk vonden ze een baan die bij hem past.

Conflicten op het werk

Harry denkt terug denkt aan zijn eerste baan. ‘We kregen een nieuwe teamleider. Die probeerde mij te vertellen wat ik moest doen,’ vertelt Harry verontwaardigd. ‘Dat pikte ik niet. Ik werkte daar immers al zo lang. Ineens kwam er allemaal nieuwe techniek. Ik snapte niet waarom. De oude manier van werken was toch prima?’ Door conflicten werd Harry ontslagen. Via het UWV kreeg hij nieuwe banen. Ook daar raakte hij steeds weer in conflict. Zo belandde hij werkloos thuis. ‘Ik wil wel werken, maar wat kan ik doen? Van die techniek tegenwoordig snap ik niks.’

Samen zoeken naar een passende baan

Via het UWV werd Harry aangemeld bij Kwintes. ‘In het begin moest ik daar niks van hebben,’ vertelt Harry. ‘Weer iemand die mij kwam vertellen wat ik moest doen. Maar dat bleek anders. Marieke vroeg naar wat ik wilde. We bespraken waar ik vroeger goed in was en dachten over werk dat daar bij paste. Ik besefte dat er toch werk mogelijk is voor mij.’

Opnieuw gaan werken bleek lastig voor Harry. ‘Ik zou toch weer ruzie krijgen met de teamleiders. Die snappen nooit wat ik wil.’ Marieke besloot daarom om mee te gaan naar de gesprekken. Zij kent Harry inmiddels beter en snapt wat hij wil. Ook kan Marieke aan Harry uitleggen waar moeilijkheden voor de leidinggevenden liggen. ‘Doordat Marieke mee gaat naar de gesprekken, loopt de communicatie beter. Nu heb ik geen conflicten meer met de teamleiders.’