Overzicht

Stichting Socialrun organiseert in de week van 13 t/m 19 september de tweede inclusieweek waar Kwintes trotse sponsor van is. De nadruk ligt op dingen die wel lukken ondanks het leven met een diagnose. Miriam is Kwintes medewerker en cliënt; een perfect voorbeeld van inclusie. Ze vertelt haar verhaal over het creëren van een stad waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.

Stel je eens voor: een maatschappij waarin iedereen op een gelijkwaardige manier meedoet. Een maatschappij waar geen verschil is tussen mensen met een psychische kwetsbaarheid en “gezonde” mensen. Een maatschappij waar ruimte is voor ontmoeting en gesprek, omdat we met z’n allen open staan voor alles wat anders is. We gaan ervan uit dat we van iedereen kunnen leren. Hoe mooi zou dat zijn? Miriam, activiteitenbegeleider bij Kwintes wijkhuis De Driehoek, vertelt wat inclusie voor haar betekent en wat zij bijdraagt aan het creëren van een inclusieve maatschappij.

‘Voor mij is inclusie een belangrijk onderwerp. Een psychische kwetsbaarheid is iets waar je last van kunt ondervinden, maar het maakt jou niet tot wie jij bent. Iedereen verdient een gelijke kans om onderdeel te zijn van het groter geheel’, volgens Miriam. Ze is cliënt én gelijkwaardig teamlid van wijkhuis De Driehoek. Ze streeft ernaar om iedereen mee te laten doen door samen met een team vrijwilligers initiatieven voor de wijk te realiseren. Miriam: ‘Ik ervaar geen verschil tussen vrijwilligers die cliëntervaring hebben en zij die dat niet hebben. Zolang er geen intensieve zorg nodig is mag iedereen vrijwilliger worden.’ Alle wijkbewoners, met en zonder een psychische kwetsbaarheid, zijn welkom om elkaar te ontmoeten tijdens een creatieve middag, een taalles of een Repair café. Kwintes moedigt inclusie aan door de bekostiging van de locatie en de medewerkers, en Miriam regelt de subsidieaanvraag voor bijvoorbeeld de aanschaf van creatieve materialen. Het wijkhuis is langzamerhand dankzij deze initiatieven uitgegroeid tot een bruisende, laagdrempelige en destigmatiserende plek. Niks moet, alles mag.

Ook stadsbreed is ze actief in het bevorderen van een inclusieve Amersfoort. De gemeente heeft als doel een Herstelnetwerk te realiseren die alle stedelijke herstelactiviteiten met elkaar koppelt en uitbreidt. Daarbij komt ook kennisdeling over de stad, scholing en kwaliteitswaarborging bij kijken. Miriam zit in de klankbordgroep en het streven is om dit najaar een basisnetwerk te realiseren.

Alle werkzaamheden die ze heeft, staan in lijn met haar missie: iedereen kan zichzelf zijn in heel Amersfoort. Hieraan werken geeft haar het gevoel van betekenis te zijn. Door zich onder verschillende soorten mensen te begeven leert ze nieuwe dingen. Miriam: ‘Ik hoop dat de personen die het voor het zeggen hebben binnen de gemeente inzien dat het om de mens gaat en niet om de beperking. Het zou mooi zijn als er in de toekomst binnen Amersfoort meerdere plekken zijn zoals De Driehoek.’

Wegens privacy redenen is Miriam een gefingeerde naam.