Overzicht

Peter is persoonlijk begeleider bij ‘Gewoon Thuis’ van Kwintes in Amersfoort en vertelt over zijn ervaringen rondom het alternatief voor beschermd wonen.

Werkzaam buiten vier muren
In januari 2019 is de pilot Gewoon Thuis voor de duur van één jaar gestart in Amersfoort. Inmiddels is bekend dat de pilot wordt verlengd met nog één jaar. Gewoon Thuis is een alternatief voor beschermd wonen. Cliënten worden intensief begeleid en ondersteund in hun eigen huis. ’Als persoonlijk begeleider voor beschermd wonen zocht ik vorig jaar naar werk ‘buiten vier muren’. Gewoon Thuis is een mooie tussenvorm tussen begeleider beschermd wonen en ambulante begeleiding. Ik werk alsnog in teamverband, alleen nu voor mensen die in hun eigen woning leven. Dit alles door intensieve zorg.’

Spin in het web
Met Gewoon Thuis krijgen cliënten de kans om zich (verder) te ontwikkelen in hun eigen omgeving. ‘Vanuit Kwintes ben ik eindverantwoordelijk voor de cliënten. Dit houdt in; ik stel samen met de cliënten doelen op en ik maak een plan van aanpak. Ik houd woonbegeleiders op de hoogte van de gewenste doelen van cliënten en kijk hoe we dit met elkaar zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen bereiken. Client, buren, naasten en interne & externe hulpverleners worden hierbij betrokken. Uiteraard blijf ik de doelen tijdens het gehele traject monitoren en zorg dat ook praktische zaken zoals bijvoorbeeld boodschappen doen en post afhandelen met elkaar worden opgepakt.’ Peter voegt toe: ’Voorheen was ik voornamelijk bezig met het opstellen van behouddoelen. Hoe zorgen we dat de situatie stabiel blijft? Nu ligt de focus op streefdoelen. Waar willen we naartoe? Het geeft een enorme kick als cliënten uiteindelijk uitstromen naar ambulant.

Verschillende hulpvragen
Gewoon Thuis is er voor mensen met psychiatrische en psychosociale kwetsbaarheden die begeleiding nodig hebben om zelfstandig in de wijk te wonen. Peter vertelt: ‘Begeleiding verschilt echt per dag en per client. De leeftijden lopen geheel uiteen, de jongste is momenteel 25 en de oudste 75 jaar. Achtergronden zijn ook heel divers, dit maakt dat geen één dag hetzelfde is. Deze afwisseling maakt het werk erg uitdagend. We kijken per cliënt naar de hulpvragen, begeleiding wordt hierop afgestemd en dit kan dagelijks worden bijgeschaafd door bijvoorbeeld meer of minder contactmomenten.’

24/7 bereikbaar
Begeleiding rondom Gewoon Thuis is gericht op het creëren van een veilige en structurerende omgeving thuis. Je kan dagelijkse ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, netwerk, daginvulling en financiën. ‘Door een bereikbaarheidsdienst zijn wij als team in Amersfoort voor de cliënten 24 uur per dag bereikbaar, je krijgt hier altijd contact met een bekende begeleider. Dat cliënten altijd op ons terug kunnen vallen, geeft een enorme geruststelling en maakt dat cliënten stappen durven zetten. Het voorkomt vaak dat angstige, moeilijke momenten een crisis worden.’

Meer weten over Gewoon Thuis? Lees er hier alles over!