Vrouwenopvang

Hulp nodig?

Bel 06 159 420 83 voor de vrouwenopvang in Gouda.

Bel 03 346 721 55 voor de vrouwenopvang in Amersfoort.

Voor wie is de vrouwenopvang?

  • Slachtoffers van huiselijk geweld
  • Slachtoffers van eerwraak, loverboys, prostitutie of mensenhandel

Voor sommige vrouwen is de thuissituatie zo onveilig dat zij in een crisissituatie terecht komen. Soms is er direct behoefte aan een schuiladres. Kwintes biedt deze opvang in Gouda en Amersfoort. De begeleiders helpen het slachtoffer, de partner of het gezin per direct het geweld te stoppen.

Ambulante begeleiding bij huiselijk geweld

Het liefst voorkomen we dat opvang nodig is. Daarom begeleidt Kwintes gezinnen om  geweld duurzaam te stoppen en hulp te bieden bij de gevolgen van het geweld zodat er duurzaam herstel van veiligheid ontstaat. Kwintes beschikt over verschillende interventies die op maat ingezet worden door gespecialiseerde medewerkers.