Wat doen wij i.v.m. het coronavirus?

Dit betreft informatie voor cliënten en naasten

Begeleiding aangepast

We vinden het belangrijk dat de begeleiding die nodig is zo veel mogelijk door kan gaan. Dat geldt voor iedereen aan wie wij begeleiding bieden. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het voor iedereen van belang om sociale contacten te mijden. Dat geldt ook voor onze begeleiders. We zullen daarom het aantal bezoeken beperken en zoveel mogelijk telefonisch en via beeldbellen contact hebben. De begeleider en cliënt maken hier afspraken over.

Het kan gebeuren dat een cliënt iets minder begeleiding krijgt dan hij of zij gewend is. Dit kan gebeuren als er meer begeleiders ziek worden of thuis moeten blijven. Hierdoor kan het ook zijn dat een cliënt tijdelijk een andere begeleider krijgt. Wij informeren de cliënten hierover als dit gebeurt. Ook kan het zo zijn dat een begeleider op een ander tijdstip contact opneemt dan een cliënt gewend is.

We begrijpen dat deze maatregelen moeilijk kunnen zijn. We hopen echter wel op ieders begrip.

Bezoek in een woonvorm van Kwintes

Op locaties waar ouderen of kwetsbare mensen wonen is bezoek helaas niet meer welkom. Op de andere locaties beperken we het bezoek. Bezoekers met klachten mogen de woonvorm niet betreden. Een algehele bezoekersstop in de GGZ is niet gewenst. We volgen hierbij de richtlijnen van de bezoekregeling vanuit het kabinet, het RIVM en de ggz-sector. Voorlopig is er sprake van maatwerk.

 • Bewoners mogen in principe maximaal één persoon per dag gedurende één uur ontvangen.
 • Bezoekers met (milde) verkoudheidsklachten zijn niet welkom.
 • Op quarantaine locaties is bezoek helemaal niet mogelijk.
 • Op locaties met ouderen is bezoek helaas ook niet mogelijk.
 • We verzoeken familie of naasten om het contact zoveel mogelijk op andere manieren vorm te geven. (Bijvoorbeeld met van videobellen of via WhatsApp.)

Daklozenopvang

Dak- en thuislozen hoeven tot en met 1 juni niet meer overdag naar buiten. Op dit moment onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om een deel van de bezoekers te verplaatsen naar andere locaties. Hiermee verkleinen we het risico op besmetting. Zo hebben we in Hilversum een aantal daklozen tijdelijk ondergebracht in een hotel.

Inloop- en activeringscentra gesloten

Alle onze inloop locaties en activeringscentra zijn gesloten tot en met 1 juni. Hiermee volgen wij de maatregelen van het kabinet. Wij begrijpen dat dit een hele vervelende maatregel is. Wij hopen net als iedereen dat alles snel voorbij is.

Bovenstaande geldt ook voor cliënten met dagbesteding.

Wat kan je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om besmetting te voorkomen zijn:

 • Geef elkaar geen handen.
 • Was regelmatig de handen met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik geen textiel handdoek.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Download hier een poster over de hygiënemaatregelen. 

Wat doen wij als een cliënt denkt dat hij of zij het coronavirus heeft?

Als een cliënt denkt het coronavirus te hebben, dan vragen wij deze persoon om thuis te blijven. Het is heel belangrijk om niet in contact te zijn met andere mensen! De begeleider kan eventueel samen met de cliënt of voor de cliënt de huisarts of GGD bellen.

Wat voor begeleiding bieden wij als een cliënt het coronavirus heeft?

Mocht een cliënt daadwerkelijk het coronavirus hebben, dan zal deze persoon thuis moeten blijven. De begeleider begeleidt dan via beeldbellen of telefonisch.

Juist nu …creatief schrijven!

Creatief schrijven iets voor jou in deze tijd van Corona? Bureau Herstelondersteuning geeft een cursus creatief schrijven. Doe mee en schrijf op wat je bezighoudt of lees herkenbare verhalen! Iedere dag kiest Bureau Herstelondersteuning een verhaal uit om te plaatsen op hun Facebookpagina. Hier een voorbeeld.pdf!

Weten hoe je mee doet? Flyer voor meer informatie.pdf

Informatie over corona in verschillende talen

Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Download posters in diverse talen met maatregelen en tips om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Hier staat een begrijpelijke informatiekaart over het coronavirus. Deze is er in diverse talen.

De website corona.steffie.nl legt het coronavirus duidelijk uit. Met handige video.