Wat doen wij i.v.m. het coronavirus?

Dit betreft informatie voor cliënten en naasten

Contact met een ervaringsdeskundige

Heb jij behoefte aan een gesprek vanuit herkenning en erkenning? Naast de gesprekken met begeleiders van Kwintes is het mogelijk om met een medewerker van Bureau Herstelondersteuning te praten. Deze medewerkers hebben zelf ervaring met ontwrichting in hun eigen leven. Vanuit die ervaringen kunnen zij met jou in gesprek gaan.

Dit contact is niet bedoeld om crisissituaties te lijf te gaan. Het is bedoeld om herkenning en erkenning te vinden voor wat jij op dit moment doormaakt. Hierbij kan je een luisterend oor en steun vinden.

Belangstelling? Stuur een mail met jouw naam en telefoonnummer naar herstelondersteuning@kwintes.nl Een medewerker neemt dan binnen één werkdag contact met je op.

Begeleiding aangepast

We vinden het belangrijk dat de begeleiding die nodig is zo veel mogelijk door kan gaan. Dat geldt voor iedereen aan wie wij begeleiding bieden. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het voor iedereen van belang om sociale contacten te mijden. Dat geldt ook voor onze begeleiders. We zullen daarom het aantal bezoeken beperken en zoveel mogelijk telefonisch en via beeldbellen contact hebben. Je maakt hier met je begeleider afspraken over.

Het kan gebeuren dat je iets minder begeleiding krijgt dan je gewend bent. Dit kan gebeuren als er meer begeleiders ziek worden of thuis moeten blijven. Hierdoor kan het ook zijn dat je tijdelijk een andere begeleider krijgt. Wij informeren je hierover als dit gebeurt. Ook kan het zo zijn dat een begeleider op een ander tijdstip contact opneemt dan je gewend bent.

We begrijpen dat deze maatregelen moeilijk kunnen zijn. We hopen echter wel op ieders begrip.

Bezoek in een woonvorm van Kwintes

Bezoek is mogelijk op locaties waar ouderen of cliënten wonen die tot de corona risicogroep behoren (zie richtlijnen RIVM). Wel gelden restricties, zoals de hygiëne maatregelen de 1,5 meter afstand en aantal mensen die op bezoek mogen. De bewoner kan in overleg met de persoonlijk begeleider zelf beslissen wie er op bezoek komt. Daarbij is er ook ruimte om afspraken te maken over het aantal bezoekers die tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment.

Onze medewerkers bevragen bezoekers op klachten (keelpijn hoesten, verhoging/ koorts). Als er sprake is van klachten, dan is bezoek helaas niet mogelijk. Op een locatie waar sprake is van besmetting vindt geen bezoek plaats.

Bezoek is mogelijk op locaties waar geen bewoners wonen die tot de corona risicogroep behoren. Waar er redenen zijn om hiervan af te wijken kan de zorgmanager tijdelijk anders besluiten.

Daklozenopvang

Dak- en thuislozen hoeven tot nader bericht niet meer overdag naar buiten. Om het risico op besmetting te verkleinen hebben we naast de reguliere locaties tijdelijk ook andere locaties beschikbaar. Zo hebben we in Hilversum een aantal daklozen tijdelijk ondergebracht in een hotel.

Inloop- en activeringscentra

Alle onze inloop locaties en activeringscentra zijn open. Hiermee volgen wij de maatregelen van het kabinet. De activiteiten bij verschillende centra worden aangepast aan o.a. de hygiënemaatregelen, de 1,5 meter afstand richtlijn, gebruik mondkapje en aantal bezoekers. Dit betekent dat niet alle cliënten op dezelfde manier en met dezelfde frequentie gebruik kunnen maken van de dagbestedingsactiviteiten zoals voor de coronacrisis.

Wat kan je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om besmetting te voorkomen zijn:

  • Geef elkaar geen handen.
  • Was regelmatig de handen met zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik geen textiel handdoek.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Draag een mondkapje.

Download hier een poster over de hygiënemaatregelen.

Wat doen wij als je denkt dat je het coronavirus hebt?

Als je denkt het coronavirus te hebben, dan vragen wij je om thuis te blijven. Het is heel belangrijk om niet in contact te zijn met andere mensen! De begeleider kan eventueel samen met jou of voor jou de huisarts of GGD bellen.

Wat voor begeleiding bieden wij als je het coronavirus hebt?

Mocht je daadwerkelijk het coronavirus hebben, dan zal je thuis moeten blijven. De begeleider begeleidt dan via beeldbellen of telefonisch.

Goed nieuws en leuke activiteiten

Op alle Kwintes locaties gebeuren mooie dingen in deze tijd. Begeleiders maken toffe video’s waarin ze leuke opdrachten bedenken. Ons Bureau Herstelondersteuning geeft een online schrijfcursus. Bewoners maken kaarten voor eenzame mensen. Het Bruisnest maakt een BruisJournaal. En nog veel meer moois. Op onze Facebook en Twitter pagina delen we dit #goednieuwsvandedag en andere tips om deze tijd door te komen.

Informatie over corona in verschillende talen

Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Download posters in diverse talen met maatregelen en tips om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Hier staat een begrijpelijke informatiekaart over het coronavirus. Deze is er in diverse talen.

De website corona.steffie.nl legt het coronavirus duidelijk uit. Met handige video.