Werkbegeleiding

Vind jij je werk leuk, maar kan je het tempo niet aan? Heb je vaak conflicten met werkgevers? Vind je het moeilijk om een baan vast te houden? Wil je hulp bij het zoeken naar werk? Werkbegeleiding ofwel trajectbegeleiding helpt je bij het zoeken naar werk. Ook geven wij je graag ondersteuning tijdens het werk op de werkvloer samen met een jobcoach. Kwintes werkt samen met de lokale gemeenten en het UWV. Wij bieden onder andere een Werkfit traject of Naar Werk traject met het UWV. En jobcoach of trajectbegeleiding met IPS vanuit Kwintes.

Waarom begeleiding naar werk?

Werk ondersteunt je herstelproces aanzienlijk en het is een goede manier om je leven weer op de rit te krijgen. De werkbegeleider (ook wel trajectbegeleider genoemd) ondersteunt jou en de werkbegeleider die namens de werkgever betrokken is gedurende het arbeidstraject.

Werkbegeleiding ondersteunt je bij het verkrijgen en behouden van werk. Je krijgt ondersteuning op maat zolang als nodig. Je krijgt bijvoorbeeld begeleiding bij uitkeringsinstanties. Werkbegeleiding helpt je aan werk en werken draagt bij aan herstel, biedt zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling.

Om de kans op een succesvolle re-integratie zo groot mogelijk te maken besteedt Kwintes veel aandacht aan de juiste match. Het start met een assessment: gesprekken gericht op je wensen, interesses, kwaliteiten, motivatie en sociale netwerk. Op grond daarvan stellen we een arbeidsprofiel op. Daarna ga je samen met je werkbegeleider (trajectbegeleider) op zoek naar een passende werkgever: een werkplek waarbij je zo goed mogelijk aansluit bij de functie, het team en de organisatie.

Hoe werkt begeleiding naar werk?

Onze gediplomeerde werkbegeleiders (trajectbegeleiders) zetten alles op alles om jou te helpen naar werk. Gezamenlijk wordt er gekeken naar wat de mogelijkheden zijn en welke ondersteuning je nodig hebt. Of het nu gaat om het vinden van een cursus, scholing of een vorm van werk, de werkbegeleider (trajectbegeleider) helpt je daarbij. Kwintes biedt ondersteuning naar zowel cliënten als werkgevers.

Begeleiding

Op welke manier de begeleiding op de werkvloer plaatsvindt, wordt in overleg met de deelnemer en de werkgever bepaald. Dat kan variëren van wekelijks telefonisch contact met je werkbegeleider (trajectbegeleider) tot ‘coaching on the job’; een intensieve vorm waarbij je op de werkvloer wordt begeleid door een jobcoach van Kwintes. We evalueren regelmatig en zo nodig zullen we problemen gezamenlijk oplossen.

De methode IPS (Individuele Plaatsing en Steun)

Bij het bemiddelen en begeleiden naar een baan, maakt Kwintes gebruik van IPS: Individuele Plaatsing en Steun. Deze methode is gebaseerd op het idee dat iedere deelnemer die dat wil, “begeleid” kan werken in een baan. In een normale werkomgeving kun je de regie over je leven weer terugkrijgen. Vanuit de IPS-expertise werkt Kwintes samen met behandelaren en gedragskundigen. Om de kans op een succesvolle plaatsing te vergroten, gaan we ook een intensieve samenwerking aan met je begeleider(s) en sociaal netwerk.

Voor wie is begeleiding naar werk?

Voor iedereen vanaf 18 jaar die graag zouden willen werken, maar waarbij het maar niet lukt om zelfstandig een baan te vinden en/of behouden.

Als werkgever interesse in trajectbegeleiding of jobcoach?

Lees deze brochure of neem contact op.