Spring naar content

Het verhaal van Carina (maatschappelijk werker)

Carina is maatschappelijk werker bij de vrouwenopvang van Kwintes in Gouda.

“Om hier te slagen moet je nieuwsgierig zijn.”

“Ik werk al 22 jaar als hulpverlener in de vrouwenopvang. Begonnen als stagiair en doorgegroeid naar professional. Nu begeleid ik zelf stagiaires. Om hier te slagen moet je creatief zijn, stevig in je schoenen staan, soms een lange adem hebben en nieuwsgierig zijn. De cultuur binnen Kwintes is laagdrempelig, zowel met cliënten als tussen hulpverleners onderling.”

Hulp aan vrouwen en kinderen
“Mijn belangrijkste taak is hulpverlening aan vrouwen die in de opvang wonen of die in hun eigen huis te maken hebben met huiselijk geweld. Daar valt heel veel onder, zoals bemiddeling bij vechtscheidingen, ambulante begeleiding, het weerbaarder maken van vrouwen die worden gestalkt en relatiegesprekken voor stellen die verder willen zonder geweld. Ook bieden we ondersteuning aan kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben. Daarbij werk ik veel samen met bijvoorbeeld politie en andere hulpverleners.”

Aansluiten bij kwaliteiten
“Binnen ons team Vrouwenopvang kiezen wij er bewust voor om de werkzaamheden aan te laten sluiten bij de kwaliteiten en ambities van de begeleiders. Dit biedt ruimte en vrijheid om je werk zo leuk mogelijk te maken. Natuurlijk zijn we wel met elkaar verantwoordelijk dat het werk wordt gedaan. In het team delen we niet alleen onze vragen, maar juist ook onze successen met elkaar. Aan de hand van een voorbeeld bespreken we wat de begeleider heeft gedaan om dat succes te bevorderen. Heel leerzaam.”

Nieuwsgierig naar mensen
“Het meelopen met mensen, de intimiteit die je deelt en het inkijkje dat ik krijg in hun leven. Die veelzijdigheid maakt dit werk voor mij zo interessant. Ik ben van nature erg nieuwsgierig naar menselijk gedrag. Mensen zijn complex, dat vind ik interessant. Samen kijken waarom mensen bepaalde keuzes maken, deze ontrafelen en waar nodig bijstellen. Ook de communicatie tussen partners is boeiend. Neem een echtpaar dat niet meer met elkaar communiceert. Als je merkt dat door jouw bijdrage in gesprekken en het bieden van handvatten mensen toch samen weer kleine stapjes kunnen zetten, dan bereik je echt iets.”

Blijven ontwikkelen
“Het is gewoon heel leuk werken bij de vrouwenopvang en ik zie nog volop mogelijkheden om mijn kwaliteiten in de toekomst breder in te zetten. Bijvoorbeeld door mijn kennis van huiselijk geweld ook te delen met andere teams. En door regelmatig trainingen te blijven volgen. Als het werk zo veelzijdig blijft en ik me kan blijven ontwikkelen, blijf ik dit nog heel lang doen. Ik ben trots op het werk dat wij als team doen. We werken met een kwetsbare en complexe doelgroep en blijven altijd de mens zien. En zo helpen we iemand naar een veilige omgeving.”

Locaties voor