Spring naar content

Het verhaal van Els (TOM in de buurt/wijkcoach)

Els is wijkcoach bij TOM in de buurt in Nieuwkoop.

‘’De samenwerking binnen Tom in de buurt heeft een grote meerwaarde voor de cliënten. Ik ben echt overtuigd van deze manier van werken. Wij kunnen cliënten gelijk hulp en ondersteuning bieden gedurende het hele traject, soms starten we al voordat ze bij een behandelaar zijn. Zo kunnen we precies aansluiten bij wat mensen nodig hebben.”

Tom in de buurt

“Tom in de buurt is een samenwerkingsverband van acht organisaties, namelijk Kwintes, Kwadraad, Gemiva, Particpe, de Binnenvest, Ipse de Bruggen, Activite en Wijdezorg.”

Tom staat voor Talent, Ondersteunen en Meedoen.

“Dit houdt in dat we bij iedere cliënt kijken hoe diegene zijn of haar talenten kan aanspreken en vanuit hier met ondersteuning van Tom in de buurt (weer) mee kan doen in de maatschappij.”

“We hebben inmiddels tien teams verspreid over zeven wijken in Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Daar zitten medewerkers uit al die verschillende organisaties in, waardoor er veel expertise beschikbaar is en we van elkaar leren. Ik werk voor team Nieuwkoop, dat actief is in dertien dorpskernen die onder de gemeente Nieuwkoop vallen. Wat heel bijzonder is aan Tom in de buurt, is dat we werken zonder indicaties en beschikkingen. Dit scheelt een hoop administratieve rompslomp en het betekent dat we direct kunnen starten met ondersteuning zodra mensen aangeven dat zij dit nodig hebben. Doordat er geen beschikkingen of financiering per cliënt is, is er geen concurrentie tussen de betrokken organisaties. We voelen ons ook echt één team, ondanks het feit dat iedereen in dienst is van een andere moederorganisatie. We krijgen hierdoor een grote diversiteit aan doelgroepen binnen zoals mensen met psychiatrie, autisme, dementie, verstandelijke beperkingen, niet aangeboren hersenletsel, verslavingen enzovoort. In mijn team in Nieuwkoop bestaan de cliënten met name uit mensen die een diagnose hebben of waar ‘een vermoeden van’ is. In Alphen aan de Rijn is de opdracht breder. Daar valt ook de volledige maatschappelijk werk doelgroep onder Tom in de buurt, dus daar is ook andere problematiek zoals bijvoorbeeld tijdelijke huisverboden, scheidingsproblematiek etc.”

“Tom in de buurt biedt zowel individuele ondersteuning als dagbestedingsactiviteiten en groepsaanbod aan. In Alphen aan den Rijn hebben we daarnaast ook welzijnsprojecten. Wij proberen de ondersteuning en activiteiten zo veel mogelijk in de buurt te organiseren en zoeken daarbij samenwerking met lokale partners. Zo hebben we bijvoorbeeld bij de lokale brandweer een groepje mannen dat klussen doet in de kazerne en de brandweerauto’s wast. Ook hebben we een inloopspreekuur bij de koffie-ochtend van de lokale kerken en helpen klanten in de winkel van een lokale ondernemer. Daarnaast organiseren wij activiteiten in ons eigen wijkpunt. Daar sluit dan bijvoorbeeld weer een vrijwilliger uit de bibliotheek aan die als taalcoach aan de slag gaat met statushouders. Zo is er eigenlijk van alles. We kijken steeds met cliënten welke talenten en wensen zij hebben en of we iets kunnen vinden of creëren dat daarbij aansluit.”

Lees hier meer over Tom in de buurt.

“Dus er komen bij ons ook wel mensen binnen die nog helemaal geen diagnose hebben, maar zelf wel vermoeden dat er iets aan de hand is en vastlopen. Waar in de andere gemeenten dan veelal eerst een diagnose en beschikking nodig is, starten wij alvast met ondersteuning. Zo kunnen wij soms al in een vroeg stadium praktische hulp bieden, klanten toe leiden naar de GGZ voor diagnostiek en voorkomen dat de situatie verergert. Dat vind ik heel tof!’’

Zelfstandigheid en vrijheid

“Tom in de buurt is ontstaan door de decentralisatie van de zorg in 2015. De start was best een pittige periode, want alles moest nog opgezet worden en we startten in Nieuwkoop met een klein slagvaardig team. We namen klanten over van andere organisaties en tegelijkertijd waren we druk met het ontwikkelen en opstarten van groepsactiviteiten. Ik vond deze periode juist ook heel motiverend en stimulerend want je gaat vanuit niets met elkaar iets op poten zetten. Daarnaast heeft Tom in de buurt zelfsturing als organisatiestructuur, wat mij erg aanspreekt. Dit houdt namelijk onder andere in dat we Tom-brede werkgroepen hebben waarin de wijkcoaches met elkaar nadenken over onderwerpen als communicatie, ICT, financiën, verantwoording richting de gemeente, beleid rondom vrijwilligers et cetera. Door onderwerpen en taken op te pakken die je aanspreken kun je echt je eigen werk maken en datgene doen dat je leuk vindt. Dat is echt heel gaaf!”

Samenwerking met gemeente

“De verantwoording naar de gemeente toe is gebaseerd op basis van verhalen en ontwikkelingen en dus niet op gedeclareerde uren, wat wel een bijzondere manier van samenwerken is. Wij proberen op die manier veel meer op kwaliteit dan op kwantiteit te rapporteren. Dat is best een spannende omslag, ook voor de gemeente, die daarmee veel vertrouwen geeft aan de wijkcoaches. Deze manier van werken vraagt om een goede samenwerking met de gemeente. Er vindt dan ook op regelmatige basis overleg plaats tussen Tom in de buurt en de beleidsmedewerkers en wethouders van de gemeente. Ook wijkcoaches sluiten hier geregeld bij aan.”

Locaties voor