Spring naar content

Het verhaal van Linda (team Jeugd en Gezinnen)

Linda is ambulant begeleider bij het team Jeugd en Gezinnen in Veenendaal.

Team Gezinnen

“We werken zowel vanuit beschikkingen op ouders als op kinderen. Een gezin begeleiden in plaats van een individu is echt anders. Als ouders last hebben van complexe problematiek, psychische problematiek, financiën.. dat heeft altijd ook invloed op de kinderen. Of de ouders lopen bijvoorbeeld tegen opvoedproblemen aan. Je bent altijd op het hele systeem gericht.”

“Ik heb nog een master contextuele hulpverlening gedaan en daarna de specialisatie. Dat is ook op het systeem gericht. Dus dat kan ik ook toepassen. Je merkt in gesprekken dat mensen het heel vaak hebben over de balans van geven en ontvangen. En in principe hebben ze het ook altijd over relationele ethiek, maar eigenlijk is dat dus gewoon hoe het gaat tussen mensen.”

Ambulant werk binnen een team

“Als ambulant werkers zijn we veel op pad. We voeren individuele gesprekken, maar soms ook met de kinderen erbij. We voeren ook alleen met de kinderen gesprekken. We gaan ook wel eens naar scholen als daar dingen niet goed lopen. Verder werken we voor sommige cases samen met Centrum Jeugd en Gezin. Het werk is heel divers.”

“Binnen ons team is ook veel diversiteit. Iedereen heeft altijd zijn eigen blik of eigen referentiekader en dat is mooi om dat bij elkaar te leggen.” Een collega heeft de ervaringsgerichte opleiding gevolgd bij Kempler, twee collega’s hebben de cursus triple p gevolgd dit gaat over positief opvoeden. Een collega komt uit de verslavingszorg. En onlangs hebben we gezamenlijk een cursus geweldloos verzet gedaan ter verbreding en verdieping.

Locaties voor