Spring naar content

Het verhaal van Maureen (IPS-trajectbegeleider/jobcoach)

 

Samenwerking is het sleutelwoord.

Ik werk sinds een paar jaar als IPS-trajectbegeleider en jobcoach binnen Kwintes. In mijn rol onderzoek ik samen met de cliënten de kansen en risico’s op de arbeidsmarkt en biedt ik waar nodig ondersteuning. Voorheen ondersteunde ik bij het vinden van dagbesteding of vrijwilligerswerk. Omdat dit geld kostte is er vanuit de gemeente en het UWV gekozen om mensen te gaan ondersteunen naar het toeleiden van een betaalde baan. Een IPS-traject duurt tussen de tweeënhalf en drie jaar. Belangrijk hierin is dat de cliënten gemotiveerd zijn. We werken met een IPS-methodiek, dit houdt in dat we een cliënt zo snel mogelijk naar een betaalde baan toe leiden en vervolgens samen kijken wat ervoor nodig is om het werk te kunnen blijven doen of ze te behouden voor op langere termijn. ‘Samenwerking’ is mijn sleutelwoord in het traject.

Communicatie tussen werkgever en werknemer is essentieel.
Samen met de cliënt maak ik korte en lange termijn doelen. Hierbij werk ik in kleine stappen waarbij ik start met het aanleren van bepaalde vaardigheden zoals op tijd opstaan, afspraken nakomen en een dag en nachtritme aanhouden. Soms is er gezien de psychisch achtergrond van de cliënten een kans dat ze terug vallen in oude gewoonten.  Dan houd ik een vinger aan de pols om er snel bij te zijn en de cliënt hierin te ondersteunen.

In mijn begeleiding vind ik het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen werkgever en werknemer. Dit is essentieel voor het slagen van een traject. De vaardigheid probeer ik mijn clienten, zo nodig, te leren. En tegelijkertijd probeer ik de werkgever hier ook bewuster van te maken. Wat mij voldoening geeft is dat ik tijdens het traject het vertrouwen van mijn cliënten kan winnen door present te zijn goed te luisteren en hun zorgen serieus te nemen. Ik sta naast de cliënt en waar nodig spreek ik iemand aan op zijn of haar gedrag.

Vrijheid en flexibiliteit
Ik werk zelfstandig en val niet onder een team. Ik werk wel veel samen met een collega uit de regio. Omdat ik niet onder een team val heb ik de vrijheid en flexibiliteit om mijn eigen agenda te bepalen en dit past goed bij mij. Wat ik prettig vind aan Kwintes als werkgever is dat ze de mogelijkheden bieden op opleidingen of cursussen te volgen. Op deze manier kunnen medewerkers doorgroeien binnen de organisatie. Uit ervaring weet ik dat er creatieve medewerkers zijn die goede producten kunnen bedenken. Hierin krijgen ze alle ruimte van Kwintes. Dit komt uiteindelijk ook weer ten goede van de cliënten en de organisatie. Kijk maar naar het project “Doorbraak”. Hierbij biedt Kwintes nazorg voor cliënten uit  de reclassering zodat ze op deze manier op een fijne en veilige manier kunnen terugkeren in de maatschappij.

 

 

Locaties voor