Spring naar content

Het verhaal van Peter (persoonlijk begeleider)

Peter is Persoonlijk Begeleider bij ‘Gewoon Thuis’ van Kwintes in Amersfoort.

Pilot: Gewoon Thuis
Sinds januari 2019 is Gewoon Thuis als pilot gestart in Amersfoort. Gewoon Thuis is een alternatief voor beschermd en begeleid wonen. Cliënten worden intensief begeleid en ondersteund in hun eigen huis. Het geeft aan hoe wij nieuwe vormen creëren om cliënten te ondersteunen in het vinden van hun plaats in de maatschappij. Ik ben Persoonlijk Begeleider bij Gewoon Thuis. Wij hebben vooral een signalerende functie richting andere organisaties, meestal FACT teams of andere behandelaars. Als Persoonlijk Begeleider ben ik verantwoordelijk voor de communicatie tussen de behandelaar en mijn collega’s binnen het team. Daarnaast stel ik samen met de cliënten doelen op, bespreek ik ze en doe ik de evaluaties. Daarbij is het ook belangrijk om contact met de wijkteams te onderhouden in verband met de financiering.

Gewoon Thuis kent vijf pijlers namelijk: geplande en ongeplande zorg, activering, netwerk en herstel en het aanbieden van een rustplek. Wat ons hierin onderscheidend maakt is dat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn.

Dit in tegenstelling tot andere ambulante teams die enkel tijdens kantoortijden bereikbaar zijn. Om een voorbeeld te geven van de pijler ongeplande zorg: cliënten kunnen de bereikbaarheidsdienst bellen die hen op dat moment kan begeleiden op afstand. Wanneer aansluitend een huisbezoek nodig is kan dit direct ingepland worden.

Voldoening/uitdaging
Wat leuk is in mijn werk is dat we als team een visie hebben en we meedenken hoe Gewoon Thuis ingezet kan worden. Dit om cliënten verder te helpen naar zelfstandigheid en tegelijkertijd efficiënt en effectief te kunnen werken. Dat vind ik zelf interessant. We zijn nu als team onderdeel van vernieuwing want naar mijn idee is ‘Gewoon Thuis’ de toekomst. De voldoening is voor mij dat we onderdeel zijn van de vernieuwing in het sociaal domein. Dit is anders dan instappen in een bestaand team en meedraaien. We kunnen als team onze koers uitzetten, meebepalen waar we naartoe willen en hoe het we met elkaar gaan doen. Op die manier kunnen we ‘Gewoon Thuis’ als een succesvolle en innoverende manier van hulpverlenen wegzetten naar andere organisaties toe.

Ons werk is ook vernieuwend in de zin van; we geloven in wat we doen en zien resultaten van ons handelen. We komen onze beloften aan de cliënten na omdat we daarin geloven. Mijn hulpverleningsmotto is: Zeggen wat je doet en doe wat je zegt!

Organisatie
Ik werk nu een half jaar bij Kwintes, daarvoor heb ik zeven jaar bij een andere organisatie op een beschermde woongroep gewerkt. Ik was daar de uitdaging kwijt geraakt. In een beschermde woonlocatie werk je heel lang met dezelfde groep cliënten. Cliënten raken gehospitaliseerd maar ik denk soms dat de collega’s ook ‘vastroesten’ in het werk. Veel van hetzelfde voor een langere tijd. Dat moet je zien te voorkomen. In mijn eerdere werk was het doorvoeren van de vernieuwing vrij lastig. Collega’s die al langere tijd op dezelfde manier werkten stonden niet open voor vernieuwing. Uiteindelijk wil ik mij bij volop kunnen inzetten voor deze kwetsbare doelgroep. Binnen Kwintes ervaar ik wel de ruimte om te vernieuwen en dat geeft me dagelijks het gevoel dat ik uitgedaagd wordt.

Wat me opvalt als medewerker binnen Kwintes is de manier van samenwerking tussen verschillende disciplines (zowel intern als extern), dit ervaar ik als zeer prettig. Verder ben ik zeer te spreken over de betrokkenheid van de psycholoog en de zorgmanager. Zij zijn op de hoogte van de cliënt die je begeleid en ondersteunen medewerkers daarbij.

 

Locaties voor