Locus en de methodiek in Almere

Met Locus biedt Kwintes een unieke combinatie van behandeling en begeleiding binnen een beschermende woonvorm. Het behandelprogramma Locus is er voor jongvolwassenen (vanaf 16 tot 26 jaar, dit varieert per locatie) met een psychiatrische kwetsbaarheid, die ondersteuning nodig hebben bij de groei naar zelfstandigheid. Naast de begeleiding die Kwintes biedt, stelt een GZ-psycholoog in dienst van Kwintes, samen met de jongvolwassenen een persoonlijk behandelplan op waarin ze behandeldoelen vaststellen.

Zie hier meer algemene informatie over Locus bij Kwintes.

Tjerry heeft een methodiek met trainingen ontwikkeld op de Locus locatie in Almere. Hij legt uit hoe hij en zijn team hebben nagedacht over de verbetering van de begeleiding en behandeling.

“Voor mensen met psychiatrische problematiek is duidelijkheid en eenduidigheid van groot belang. En ook om het onszelf makkelijk te maken, maar ook voor de bewoner, hebben we gekeken naar wat we daar precies in kunnen doen. We hebben trainingen geschreven in verschillende levensdomeinen: schoonmaken, koken, administratie en financiën, psycho-educatie voor ASS (autisme spectrum stoornis) en sociale vaardigheid. Zo weet iedereen wat nodig is. En wat we vaak terug horen is dat het heel prettig is om een bepaalde structuur te hebben. Daarbij hebben we ervoor gekozen om die volledig over de hele locatie uit te spreiden als een olievlek. Dat betekent dat je veel meer in overleg gaat met bewoners over hun hulpvragen vanaf het moment dat ze binnenkomen.”

"Als je elkaar vrij laat en met elkaar spreekt over wat je krachten zijn, over de kern, over de visie vanuit je eigen perspectief, dan kom je ergens."

De methodiek die Tjerry en zijn team hebben ontwikkeld is gericht op zowel de persoonlijke als de praktische ontwikkelingen die bewoners doormaken in de periode van begeleid wonen.

“Wat wij hier doen is op maat. Dit is een instrument wat een basis kan hebben, van waaruit je zelf nog kan veranderen of eventueel nog kan bedenken dat het toch anders moet. Maar de basis is de gedachtegang dat een bewoner beloond wordt als iets goed gaat. De nadruk ligt op wat er mogelijk is en wat er goed gaat. Daarbij wordt het kernteam of het systeem, de mensen om die cliënt heen, betrokken bij de ontwikkeling door regelmatig overleg. Dat draagt bij aan de doorstroming.”

“Wij vinden het heel belangrijk dat de cliënt ook de regie heeft. Dat de cliënt zelf invult wat hij of zij goed kan en niet zo goed kan. Wat we hebben gedaan is de domeinen onder verdelen in sub-deeltjes, om veel meer de diepte in te gaan over wat bewoners wel en niet kunnen. Dan vult zowel de cliënt als de begeleider de screeningslijst in en die wordt besproken. Dat maakt dat je gelijk de leerdoelen hebt en afspraken kan maken en deze direct kan invoeren.”

“Wat we hebben ontwikkeld is een logisch ontwikkelplan. En samen waren we het er wel over eens dat het ook op andere locaties zou kunnen. Toen ben ik naar een gebiedsmanager overleg geweest en daar werd de methodiek zo goed en leuk ontvangen, waardoor ik nu overal presentaties aan het geven ben. En het gaat dus allemaal op de andere locaties geïmplementeerd worden.”

Kwintes ziet meer in mensen. En jij?

Een baan met betekenis vind je bij Kwintes.

Ontdek de mogelijkheden