Spring naar content

Missie en visie van Kwintes

Onze missie en visie kenmerkt zich door de onderstaande vier uitgangspunten:

We gaan uit van mogelijkheden

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en mogelijkheden. Daarbij maakt iedereen deel uit van een omgeving waarin je belemmeringen tegenkomt en steun kan vinden. Kwintes sluit hierbij aan met opvang, intensieve begeleiding thuis en activering, waar nodig gecombineerd met passende woonruimte. We hebben aandacht voor preventie, begeleiden mensen naar werk, voegen behandelaspecten toe en bieden altijd nazorg. Onze ondersteuning is doelgericht, met de focus op redzaamheid en participatie en duurt niet langer dan nodig is.

De relatie staat centraal

De relatie vormt de basis van de begeleiding. Vanuit de relatie werken we samen met mensen en hun netwerk aan herstel. We erkennen de waarde van ervaringsdeskundigheid en zetten deze in om onze zorg te verbeteren. We werken vanuit gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. We kennen onze eigen kwetsbaarheden, waarden en normen en realiseren hoe deze een rol spelen in de begeleiding. Methodieken zijn daarbij ondersteunend, nooit leidend.

We geven niet op

We zijn er voor de mensen die we begeleiden en blijven ons voor hen inzetten, ook als het moeilijker wordt. Juist in complexe situaties komt onze inventiviteit en samenwerkingsgerichtheid van pas. We zijn beschikbaar, oplossingsgericht en vasthoudend. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we deskundigheid van anderen nodig hebben. We willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. We vinden het belangrijk om flexibel te zijn en durven buiten de gebaande paden te gaan. We verschuilen ons niet achter regels; we nemen onze verantwoordelijkheid, laten zien wat we doen en verantwoorden onze keuzes.

Leren en reflecteren

De praktijk is weerbarstig en de samenleving als wel het zorglandschap verandert. We kiezen ervoor om niet af te wachten, maar proactief te kijken wat beter kan. We reflecteren en innoveren. We geven elkaar feedback en delen onze kennis. Zo werken we continu aan goede kwaliteit van zorg.