Spring naar content

Ouderenmishandeling

Terwijl de warmte Nederland langzaam verlaat, stromen onze agenda’s in rap tempo vol met overleggen en begeleidingsgesprekken. Summer 2020 is a done deal. In deze blog blik ik terug op één specifiek moment; een noodbedopname van een 79-jarig slachtoffer van huiselijk geweld. Dit is een taak van mijn teamgenoten, de maatschappelijk werkers, maar op een warme donderdag in juli mocht ik deze bijzondere vrouw opnemen. 

Stel je eens voor: je bent bijna 80 jaar en uit medeleven en loyaliteit zit je tot tweemaal toe gevangen in een huwelijk waarbij zowel fysieke-als verbale agressie voorkomt. Het is te bizar voor woorden dat je bijna een leven lang gekleineerd en geschoffeerd wordt in een plek die jouw veilige haven moet zijn. Dit is het levensverhaal van deze dame en ze is helaas niet de enige. Volgens het Ministerie van VWS wordt meer dan één op de twintig thuiswonende ouderen ooit slachtoffer van mishandeling door opzettelijk misbruik, geweld voortkomend uit onmacht of relatieproblematiek. 

Dankzij een dappere vriendin is deze dame ontsnapt en bij ons op het noodbed terecht gekomen. Terwijl ze haar verhaal vertelt, zie ik een uitgeputte, angstige vrouw die emotioneel is. Het feit dat doorplaatsing naar een ander deel van het land noodzakelijk is, baart haar grote zorgen. Opnieuw beginnen in een stad die je niet kent, is niet niks. Vanwege covid-19 (en haar eigen veiligheid) mag ze één vaste bezoeker ontvangen in haar nieuwe, tijdelijke onderkomen. Het is triest, maar mooi tegelijkertijd. Ik vertel haar dat ze nu voor het eerst in haar leven vrij is om haar eigen keuzes te maken, om haar financiën te beheren en om te gaan en staan waar zij wilt. Dit gevoel vervult mij met blijdschap.

Van intake en onderhandeling tot het begeleiden naar de taxi om haar uit te zwaaien. Wat een bijzonder proces om eens mee te mogen maken! Ik heb hierdoor nog meer respect en bewondering voor mijn collega’s gekregen die hier bijna dagelijks mee dealen. Als maatschappelijk werker probeer je ten alle tijden snel te schakelen, de juiste inschattingen te maken en ben je volhardend terwijl andere aanmeldingen van slachtoffers huiselijk geweld binnenstromen. Chapeau! voor mijn team.