Spring naar content

Over Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Wij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Daarbij geloven wij in veerkracht en samenwerken.

Grip op je leven krijgen én houden is niet altijd eenvoudig. Zeker niet wanneer je kampt met een psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen. We weten dat mensen soms al een lange weg afgelegd hebben voor ze bij ons komen en dat hun leven hindernissen met zich meebrengt. We zijn er van overtuigd dat mensen desondanks een voor hen zinvol leven kunnen opbouwen. Daar zetten we ons volledig voor in.

Als medewerker van Kwintes verwachten we van je dat je oog hebt voor de cliënt en de cliëntvraag centraal stelt. Je betrekt het netwerk van de cliënt en draagt bij aan een samenwerking tussen cliënt en zijn/haar netwerk.

Kwintes heeft 1900 medewerkers, 350 vrijwilligers en jaarlijks zo’n 120 stageplaatsen.
We zijn gevestigd op veel verschillende plaatsen in Nederland van Flevoland tot aan Utrecht en Gouda en omgeving.

Onze missie en visie

Onze missie en visie kenmerkt zich door de onderstaande drie uitgangspunten:

  • Vertrouwen
  • Vakkundig
  • Verbinden

Lees hier meer over onze missie en visie.

Informele zorg

Wij werken vanuit de visie dat het sociale netwerk van de cliënten en vrijwilligers een onmiskenbare bijdrage leveren bij herstelprocessen van cliënten. Als we spreken over informeel netwerk dan gaat het over familie, mantelzorgers, vrienden, buren, kennissen en vrijwilligers. Het inzetten van een informeel netwerk heeft als doel de zelfredzaamheid te versterken met de focus op het als volwaardig burger deelnemen aan de samenleving.

Zelfstandige teams

Bij Kwintes werken alle medewerkers in zelfstandige teams. Een zelfstandig team wordt op afstand aangestuurd door een gebiedsmanager. Jij en je collega’s binnen het team krijgen veel ruimte om vorm te geven aan de invulling van het werk. De basis van je werk ligt op je eigen vakgebied, maar daarnaast vragen we ook van medewerkers om een aantal neventaken zelfstandig op te pakken. Hierbij kun je denken aan zaken zoals het roosteren, opleidingsbudget, teamkas(beheer), verzuim en werving en selectie. Bij al deze aandachtsgebieden krijgen teams ruime ondersteuning door middel van heldere kaders, training en coaching. Daarnaast kunnen teams een beroep doen op afdelingen op het centraal bureau van Kwintes.

Bedrijfscultuur

Kwintes is een mensgerichte organisatie, het werk dat we doen is zingevend. Dat voel je als je kennis maakt met onze mensen, in de betrokkenheid en gedrevenheid om iets voor een ander te betekenen. Vertrouwen en gelijkwaardigheid is de basis van hoe we met elkaar omgaan. We zijn gericht op samenwerking en ontwikkeling, de organisatie is daardoor constant in beweging. Met elkaar kijken we vooruit en streven we ernaar om elke dag de beste zorg te leveren voor cliënten. Medewerkers krijgen de ruimte en het vertrouwen om zelf vorm te geven aan het werk dat zij doen. Bij ons kun je jezelf zijn en je kwaliteiten inzetten en ontwikkelen. Samen geven we richting aan jouw droombaan.

Moderne zorg

Kwintes is een moderne organisatie en we kijken constant vooruit om onze zorg zo optimaal mogelijk te organiseren voor cliënten. Sinds 2018 past Kwintes zorg op afstand toe door middel van beeldbellen. Beeldbellen is voor veel begeleiders en cliënten een handige aanvulling en daarmee ondersteunend aan een succesvolle 24/7 begeleiding. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld enkele vragen heeft, is kort contact met een begeleider mogelijk. Dit filmpje laat zien hoe het werkt en een begeleider en cliënt vertellen over hun ervaringen met beeldbellen.

Medewerkerstevredenheid

Binnen Kwintes vinden we het belangrijk dat mensen werken met plezier en dat medewerkers de ruimte voelen om de tevredenheid over het werken bij Kwintes aan te geven. Regelmatig staan we stil bij dit thema en vragen we naar het werkplezier van onze medewerkers door middel van medewerkerstevredenheidonderzoeken.

We zijn trots op de betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid van onze medewerkers en doen er alles aan om dit te behouden of liever nog: de tevredenheid van medewerkers te verbeteren.