Spring naar content

Weblog – Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Ieder nadeel heeft zijn voordeel
Lege bureaus en een lege vaatwasser; dit is het huidige beeld van een doorsnee werkdag tijdens de corona-crisis op het regiokantoor in Amersfoort. Vrijwel alle Kwintes medewerkers werken vanuit huis en staan met hun cliënten voor de uitdaging om op afstand nabijheid te creëren en te behouden. Non-verbale communicatie – de meest krachtige vorm van communiceren – is nu lastiger te lezen dan ooit tevoren. Dit vraagt om gewenning en een andere mindset. Zo ook voor de medewerkers van Kwintes Team Begeleiding en Opvang bij Huiselijk Geweld die aan vrouwen, mannen en kinderen op afstand hulp moeten bieden. We constateren dat deze crisis óók mooie (leer)momenten brengt.

Kansen pakken
Kwintes pakt de maatregelen van de overheid grondig op. Vorige week heeft Kwintes vakantiehuisjes geregeld zodat er in iedere Kwintes woning maximaal twee vrouwen (met kinderen) wonen. Dit levert meer ontspanning op tijdens deze gespannen periode en het verkleint het besmettingsgevaar. De kwetsbare kinderen volgen waar mogelijk onderwijs op school. Zo worden ze door een paar extra ogen gezien, krijgen ze de juiste begeleiding voor de schoolopdrachten en zijn ze even uit het huis wat ook weer voor ontspanning kan zorgen. De ontwikkeling van de vrouwen mag tevens niet stilstaan. Vanuit de Kwintes Academie bieden wij vrouwen die in onze opvang verblijven, de mogelijkheid om aan online modules te werken. Bijvoorbeeld om de Nederlandse taal op te vijzelen of om assertiever te worden.

Kwintes Team Begeleiding en Opvang bij Huiselijk Geweld doet er alles aan om nadelige gevolgen voor het sociaal-emotionele welzijn van de cliënten zo klein mogelijk te houden. We zijn helaas nog lang niet bij de eindstreep. En wat ons te wachten staat bij de eindstreep – als we daadwerkelijk weer face-to-face contact mogen hebben – is nog een verassing. Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem wat door schuld en schaamte taboe blijft. Als hulpaanbieder willen we benadrukken dat we ook tijdens deze crisis toegankelijk zijn én blijven.