Zaterdagopvang

Gestructureerde vrijetijdsbesteding voor kinderen met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek

De zaterdagopvang is een gestructureerde vrijetijdsbesteding specifiek voor kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek. Voor de kinderen is er een leuke, rustige en gestructureerde dag, waarin er activiteiten worden aangeboden die gericht zijn op verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld op sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkeling.

Voor welke kinderen is de zaterdagopvang?

De zaterdagopvang is er voor kinderen die het lastig vinden om zich in hun vrije tijd te vermaken en weinig tot geen sociale contacten hebben. Ook is deze opvang bedoeld voor ouders die even een dag voor zichzelf of andere kinderen in het gezin nodig hebben.

De leeftijd varieert van 4 tot ongeveer 13 jaar. Wij spelen zo veel mogelijk in op de leeftijdsverschillen door de groep op te delen en de activiteiten leeftijdsgebonden aan te bieden.
Per dag zijn er twee of drie begeleiders aanwezig en is er ruimte voor maximaal 15 kinderen. Dit betekent één begeleider op vijf kinderen.

Hoe werkt de zaterdagopvang?

De kinderen begeleiden wij in het omgaan met hun grenzen en met die van anderen. Zo leren ze samen te spelen en problemen of conflicten op te lossen. Op de zaterdagopvang vinden wij het belangrijk om kinderen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling. Dit doen wij door ze te motiveren om mee te doen met de aangeboden activiteiten. Ook is er voldoende ruimte voor ontspanning.

Bij de zaterdagopvang zijn er drie vaste begeleiders aanwezig die persoonlijke aandacht en specialistische begeleiding bieden aan elk individueel kind en aan de groep.

Locaties en openingstijden

Locatie zaterdagopvang:
Gebouw van Mytylschool de Trappenberg
Crailoseweg 116a
1272 EX Huizen

De zaterdagopvang is geopend op zaterdag in de even weken van 10.00 – 16.00 uur.

Bij voldoende aanmeldingen is het mogelijk gebruik te maken van onze vakantieopvang op andere locaties in het Gooi.

Meer informatie?

Regiokantoor Bussum:
E-mail: RegiokantoorGooienVechtstreek@Kwintes.nl
Telefoon: 035 699 32 40

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg: voor kinderopvang zonder beschikking.
Contactformulier: www.skbnm.nl/contact/

Voor deelname aan BSO+ Dynamo heb je een beschikking nodig van de gemeente.