Op initiatief van ouders

Steeds vaker organiseren ouders van kinderen die begeleiding nodig hebben zelf een woonvoorziening. Kwintes juicht dit van harte toe.

Wij werken bij ouderinitiatieven nauw samen met Stichting De Grasboom. Deze stichting realiseert woonvoorzieningen met begeleiding voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis. Ouders en verzorgers besturen de stichting. De ouderinitiatieven van De Grasboom functioneren zelfstandig. De Grasboom heeft woonvoorzieningen in Utrecht, Amersfoort en Veenendaal. Op een aantal locaties biedt Kwintes begeleiding op maat aan bewoners. Zo ontlasten wij de ouders. Die kunnen weer gewoon ouder zijn, in plaats van begeleider.

Relatiegericht en ondersteunend

Iedereen die wij begeleiden, krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Samen met het kind en indien gewenst zijn of haar familie, stelt de begeleider een begeleidingsplan op en helpt hij deze uitvoeren. De begeleiding is gericht op psychisch en sociaal welbevinden, lichamelijk welbevinden, veiligheid, huisvesting, huishouding en zelfzorg, sociale en communicatieve vaardigheden, financiën en dagbesteding. We begeleiden relatiegericht en ondersteunend. Dit doen we onder andere met de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Deze methode gaat uit van de kracht van de mens en zijn of haar wensen en mogelijkheden. Diagnostiek, psycho-educatie en trajectbegeleiding zijn onderdelen van de (autisme)specifieke begeleiding.

Contact

Ben jij betrokken bij een ouderinitiatief en zoek jij een aanbieder voor huisvesting en/of begeleiding voor je kind of (bijna) volwassen zoon of dochter? Wij bieden verschillende vormen van autismespecifieke ondersteuning:

  • fasegerichte begeleiding (individueel en collectief, op maat)
  • deskundigheid van begeleiders (hbo-niveau)
  • werkwijze, ondersteund door een gedragskundige (wo-niveau)
  • huisvesting in een normale woonomgeving
  • ouderparticipatie- en begeleiding

Meer weten? Neem contact op.