Verwijsindex

Kwintes is aangesloten bij de verwijsindex. Een digitaal systeem, waarin hulpverleners, onderwijzers en huisartsen jeugdigen (0 tot 23 jaar) registeren, over wie zij zich zorgen maken of waarmee het niet goed dreigt te gaan. Het is een hulpmiddel om jeugdigen en hulpverleners snel met elkaar in contact te brengen. De verwijsindex voorkomt dat instanties langs elkaar heen werken.

Wettelijk verplicht

Wij zijn wettelijk verplicht te werken met de verwijsindex. Als wij iemand registeren, betekent dit dus niet dat hij of zij een ‘speciaal geval’ is. Wij registeren alle kinderen en jongeren in (gezins)begeleiding, alle jongeren in de leeftijd tussen de 16 en 23 jaar die opvang of begeleiding van ons ontvangen en alle gezinnen met kinderen jonger dan achttien jaar die in de opvang verblijven of begeleid worden in een woonvorm. Als wij iemand thuis begeleiden, registeren wij een jeugdige alleen als de begeleider drie of meer redenen heeft om zich zorgen te maken. In de verwijsindex staan alleen naam, geslacht en geboortedatum van de geregistreerde. In de verwijsindex staat niet waarom iemand geregistreerd is.

Match

Wanneer wij iemand in de verwijsindex registreren, informeren wij deze persoon hier altijd direct over. Als er meerdere instanties betrokken zijn bij de geregistreerde, ontstaat er een match. Beide instanties ontvangen hier een bericht over en vragen toestemming aan de persoon die zij registreerden om contact op te nemen met de andere organisatie. Zij overleggen samen hoe zij het beste kunnen helpen en betrekken de geregistreerde persoon hierbij. Als na twee jaar geen match is gemaakt, is de melding ‘inactief’. Na zeven jaar verdwijnt de registratie. Het systeem voldoet aan alle veiligheidseisen rondom privacy.