Leveringsvoorwaarden GGZ

 

In de algemene leveringsvoorwaarden is vastgelegd aan welke rechtsvoorwaarden zorginstellingen en mensen die zorg krijgen, moeten voldoen.