Activering en dagbesteding

Kwintes ondersteunt bij activering en dagbesteding. Met als doel mensen weer te laten participeren in de maatschappij. Sociale contacten en activiteiten buiten de deur kunnen de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen vergroten en het herstel bevorderen. Samen met cliënten kijken we wat ze kunnen en willen. Het kan gaan om ondersteuning bij het vinden van dagactiviteiten, een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. De begeleiding is zowel individueel als in groepsverband.

Kwintes heeft eigen leerwerkbedrijven en activeringscentra, maar kijkt ook naar activiteiten buiten Kwintes. Daarnaast kunnen mensen terecht bij diverse ontmoetingscentra, inloop- en servicepunten.

Aan de slag binnen activering en dagbesteding

Zie jij het als een uitdaging om mensen te helpen weer invulling te geven aan hun leven? Binnen activering en dagbesteding kun je onder andere aan de slag als trajectbegeleider, werkbegeleider of activiteitenbegeleider. Binnen dit werk heb je oog voor wat mensen beweegt en help je ze verder. Een goed gesprek of samen plannen maken voor de toekomst. Elke stap telt.