Onze cultuur

Kwintes is met ruim 2000 medewerkers een mensgerichte organisatie, het werk dat we doen is zingevend. Dat voel je als je kennis maakt met onze mensen, in de betrokkenheid en gedrevenheid om iets voor een ander te betekenen. Vertrouwen en gelijkwaardigheid is de basis van hoe we met elkaar omgaan. We zijn gericht op samenwerking en ontwikkeling, de organisatie is daardoor constant in beweging. Met elkaar kijken we vooruit en streven we ernaar om elke dag de beste zorg te leveren voor cliënten.

Missie

Kwintes ondersteunt mensen met (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid en/of psychosociale problemen via zorg en wonen. Zo dragen we bij aan een inclusieve samenleving, waarin mensen hun bestaan opnieuw inhoud en richting geven en het leven leiden dat bij hen past.

Visie

Grip op het leven krijgen én houden is niet altijd eenvoudig. Zeker niet voor iemand met psychiatrische kwetsbaarheid of psychosociale problemen. We weten dat het leven van cliënten vaak gepaard gaat met persoonlijke hindernissen en/of sociale en maatschappelijke obstakels. Toch kunnen zij een zinvol leven opbouwen. Daarvan zijn wij overtuigd en daarvoor zetten we ons volledig in. Iedere stap telt, ook als die stap in de ogen van anderen slechts klein lijkt.

Onze kernwaarden

Vertrouwen

Iedereen heeft eigen krachten en kwetsbaarheden. Wij ondersteunen en begeleiden cliënten bij hun herstel en het krijgen en behouden van de verantwoordelijkheid over hun eigen leven.

Vakkundig

Elk mens heeft een eigen verhaal. Wat werkt voor de één, werkt niet automatisch voor de ander. We sluiten daarom aan bij het verhaal en de vraag van de cliënt op het gebied van zorg en wonen en onderzoeken vervolgens wat werkt.

Verbinden

Geen persoonlijke ontwikkeling zonder verbinding. De nadruk ligt bij Kwintes daarom op samenwerken. We ondersteunen cliënten bij het werken aan herstel. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het netwerk van cliënten en andere hulpbronnen uit de samenleving.

Één basismethodiek: SRH

Sinds 2022 ondersteunt Kwintes herstelprocessen vanuit één basismethodiek: SRH (Steunend Relationeel handelen). Met deze basismethodiek worden krachten aangeboord voor herstel van eigen regie en groei, met oog voor kwetsbaarheden en beperkingen. Wij geloven dat jij vanuit zelfmanagement jouw eigen herstelondersteuner bent (daarbij kan gedacht worden aan het benutten van eerder opgedane ervaringen en eigen mogelijkheden). Anderen kunnen hierbij ondersteuning bieden. Denk daarbij aan professionals (begeleiders/behandelaren), naasten en ervaringsdeskundigen. 

Alle zorgmedewerkers van Kwintes worden getraind in de SRH-methodiek. Als het bijdraagt aan goede ondersteuning, kunnen ook andere methoden en interventies worden ingezet. 

Persoonlijke ontwikkeling

Met het ontwikkelprogramma Standaard in vakmanschap krijg je als nieuwe zorgprofessional meteen de kans je professioneel verder te ontwikkelen. Kwintes investeert in jou vanaf het moment dat je in dienst komt. Een buddy begeleidt je en samen maken jullie het programma op maat.