Vakspecialisten

Specialisten

Bij Kwintes zijn diverse vakspecialisten actief. In dienst zijn een klinisch psycholoog, een aantal GZ-Psychologen en meerdere gedragskundigen. Zij werken op specifieke locaties of voor meerdere teams. Andere specialistische functies zijn bijvoorbeeld de functie van budgetconsulent en intake coördinator.

Projecten

Regelmatig zoeken we projectleiders die ondersteunen bij (innovatieve) projecten. Als projectleider geef je leiding aan een project en gebruik je je kennis en ervaring binnen het vakgebied.

Herstelondersteuning

Bureau Herstelondersteuning speelt een belangrijke rol binnen Kwintes. Kwintes gelooft in herstel en herstelprocessen. Herstel is van de cliënten en onze organisatie streeft ernaar daar ondersteunend in te zijn. Herstel kan bestaan uit actieve acceptatie van de eigen kwetsbaarheid en het opnieuw vormgeven van het dagelijks leven. Zingeving en betekenisvolle activiteiten ontplooien horen hierbij.

De medewerkers van Bureau Herstelondersteuning hebben allemaal persoonlijke ervaring met de (O)GGZ en zijn ervaringsdeskundig. Ongeveer 20 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor Bureau Herstelondersteuning.