Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is er voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Zo bieden we een veilig onderdak aan mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, financiële problemen hebben of hulp nodig hebben om te voorkomen dat zij (opnieuw) dakloos worden. Tijdelijke opvang met persoonlijke begeleiding kan helpen in deze omstandigheden.

Aan de slag binnen de maatschappelijke opvang

Zet jij je graag in om mensen een veilig thuis te bieden en (weer) grip te laten krijgen op hun leven? Binnen de maatschappelijke opvang kun je onder andere aan de slag als sociaal agoog, gezinscoach, maatschappelijk werker of pedagogisch medewerker. Het werk vindt zowel plaats binnen de opvanglocaties als ambulant in de wijk. Je werkt samen met collega’s, woningcoöperaties, wijkteams en externe ketenpartners.

Wil je meer weten over werken bij de Maatschappelijke Opvang ”de Vluchtheuvel”? Lees dan het verhaal van collega Jessica van den Heuvel.

”De dynamiek in het werk is wat voor mij het werk ook erg leuk maakt. Bij iedere wisseling van bewoner, verplaatsen de rollen in de groep. Als medewerker is het altijd weer interessant om te kijken hoe je bij deze nieuwe cliënt kunt aansluiten, om zo een goede hulpverlenersrelatie met elkaar aan te kunnen gaan.”